VETSPANELS INTEGRITETSPOLICY

Datum för senaste uppdatering: 18/08/2023

Inledning

Denna integritetspolicy beskriver de typer av personuppgifter som samlas in av Vetspanel och CM Research, hur uppgifterna används och delas, hur vi skyddar dem, dina rättigheter som registrerad och hur du kontaktar oss angående integritetsfrågor.

Observera att denna integritetspolicy endast gäller personuppgifter som samlas in och lagras som en del av panelen (endast för Vetspanels panelmedlemmar) och som tillhandahålls i marknadsundersökningar (för både medlemmar och icke-medlemmar). Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan, och vi uppmuntrar dig att läsa igenom den regelbundet. Genom att fortsätta ha åtkomst till och använda våra webbplatser samtycker du till att vara bunden av den uppdaterade sekretesspolicyn.

Vilka vi är:

Vetspanel är en internationell webbgemenskap som specialiserar sig på att engagera veterinärer i marknadsundersökningar för veterinärbranschen. Vetspanel ägs och drivs av CM Research Ltd.

Vårt huvudkontor finns här:

First Floor, 74 Church Street, Leatherhead, Surrey, KT22 8ER, Storbritannien

https://www.cm-research.com och https://www.vetspanel.com

Vetspanel driver ett nätverk av panelmedlemmar som aktivt deltar i olika typer av marknadsundersökningar, såsom webbundersökningar, telefonintervjuer, videokonferensintervjuer och personliga fokusgrupper, allt på uppdrag av våra kunder. Denna integritetspolicy avser de produkter och tjänster som erbjuds av Vetspanel, inklusive de medlemsdata som lagras som en del av panelen, samt de enkätsvarsdata som samlas in från både panelmedlemmar och icke-medlemmar.

Anställda på CM Research är baserade i Storbritannien, som omfattas av UK GDPR (allmänna dataskyddsförordningen), och Spanien, Frankrike och Sverige, där EU GDPR gäller med samma begränsningar.

Vad är personuppgifter och vad samlar vi in?

Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person. De personuppgifter vi samlar in varierar beroende på situationen, men i allmänhet omfattar personuppgifterna:

• Namn
• Hemadress
• Klinikens namn
• Klinikens adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Födelsedatum
• PayPal-ID
• IP-adress
• Röstinspelning
• Foto/video av ansikte

Vi samlar också in en mängd annan information som en del av panelanslutningsprocessen, och även inom undersökningar (till exempel: yrke, ålder, kön, land), men denna utgör inte personuppgifter, eftersom de inte kan användas för att identifiera dig. Du har fortfarande rätt att be oss redigera eller ta bort denna information, utöver personuppgifterna, se avsnittet ”Dina rättigheter”.

Utöver uppgifter om medlemskap och enkätsvarsdata registrerar vi vilka undersökningar du har blivit inbjuden till, huruvida du svarat på dem, kvalificerat dig för dem eller slutfört dem. Dessa uppgifter hjälper oss att svara på medlemsförfrågningar, spåra betalningar och skicka inbjudningar baserat på tidigare deltagande. Vi registrerar också alla problem med datakvaliteten som identifieras under undersökningar, för att upprätthålla våra höga kvalitetskrav.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från våra Vetspanel-medlemmar när de registrerar sig i panelen eller uppdaterar sina uppgifter. Vi samlar också in personuppgifter från deltagare i undersökningar under vissa omständigheter (t.ex. för incitamentsutbetalning eller schemaläggning av intervjuer), men endast med samtycke.

IP-adressuppgifter samlas in automatiskt under deltagandeprocessen men tas bort tillsammans med resten av personuppgifterna när projektet avslutas (se ”Hur länge vi behåller personuppgifter”).

Vi kan också samla in information om din användning av vår webbplats och information om dig från e-postmeddelanden eller brev som du skickar till oss.

Kunder kan förse oss med listor över veterinärer som vi kan kontakta för specifika undersökningar (t.ex. kundförteckningar), men endast med samtycke från dem som finns med på listan.

Vi kan också använda offentliga källor för att samla in information om veterinärer som kan vara lämpliga för specifika undersökningar eller intresserade av att bli medlemmar i Vetspanel. Denna information omfattar namn, kontaktuppgifter och veterinärsbefattning.

Vad använder vi personuppgifterna till?

Informationen vi lagrar om dig i panelen gör det möjligt för oss att ge dig tillgång till alla delar av vår webbplats och kontakta dig vid behov. Det gör det också möjligt för dig att ta emot våra undersökningar och komma åt ditt belöningskonto. Vi kommer också att använda och analysera informationen vi samlar in från icke-medlemmar och webbplatsbesökare så att vi kan administrera, stödja, förbättra och utveckla din upplevelse av webbplatsen och undersökningarna.

Specifika marknadsundersökningar som vi använder personuppgifterna för innefattar:

• Att rekrytera till och upprätthålla panelen
• Att verifiera identiteten på personer som vill registrera sig i panelen
• Att bjuda in paneldeltagare till undersökningar (via e-post)
• Att kontakta paneldeltagare om information som saknas i deras profil (via e-post eller telefon)
• Att kontakta inaktiva paneldeltagare för att uppmuntra dem att delta (via e-post eller telefon)
• Att paneldeltagare ska kunna lösa in sina belöningspoäng (se ”Personuppgifter för incitamentsutbetalning”)
• Att betala icke-paneldeltagare för att delta i en undersökning (se ”Personuppgifter för incitamentsutbetalning”)
• Att meddela vinnarna av eventuella prisutlottningar
• Att bekräfta för dig när en välgörenhetsinbetalning har gjorts för din räkning
• Att rekrytera till en undersökning som genomförs ansikte mot ansikte, via videokonferens eller telefon
• Att rekrytera till en undersökning som genomförs ansikte mot ansikte, via videokonferens eller telefon, efter rekrytering
• Att skydda och försvara Vetspanels intressen (t.ex. utredning av dubbla eller misstänkt bedrägliga konton)
• Att följa tillämpliga lagkrav, branschstandarder och våra policyer.

Vilken anledning som gäller kommer att anges vid insamlingstillfället och uttryckligt samtycke kommer alltid att begäras.

Personuppgifter (inklusive video- och ljudupptagningar) säljs aldrig till tredje part. Vi delar dem endast med ett begränsat antal godkända personer som arbetar med att tillhandahålla våra tjänster, eller med ditt uttryckliga samtycke (se ”Hur vi kan lämna ut personuppgifter”).

Personuppgifter för incitamentsutbetalning:

För att du ska kunna behandla ditt undersökningsincitament, eller medlemmar ska kunna lösa in sina poäng, samlar vi in och använder specifika personuppgifter som PayPal-kontouppgifter, namn och e-postadress. Dessa uppgifter används uteslutande för betalningshantering och kan delas med betalningshanteringspartner för detta ändamål. Vi lagrar även dessa uppgifter för ekonomisk rapportering, revisioner och skatteändamål.

Aggregerade data:

VetsPanel kan matcha sin aggregerade paneldata med information från tredje part för statistiska ändamål enbart (till exempel för att kontrollera om vår panel är representativ för en befolkning). VetsPanel kan lämna ut anonymiserade icke-personliga uppgifter och sammanställd statistik från våra paneldeltagare (till exempel: 45 % av våra paneldeltagare är män) till tredje part. Detta gör det möjligt för oss att sammanföra ett brett spektrum av demografisk information för att visa våra tjänster för potentiella partners, annonsörer och andra tredje parter, och för andra lagliga ändamål.

Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår kontakt med dig på ett effektivt sätt. Det kan handla om att minska antalet kontaktförsök eller att avstå från att kontakta dig efter att du har avslutat din prenumeration.

De rättsliga grunder som vi förlitar oss på för att erbjuda våra tjänster är:

1. Berättigade intressen – vi har ett giltigt affärsmässigt skäl att behandla dina personuppgifter, och vi väger noggrant detta intresse mot dina individuella rättigheter.
2. Avtalsenlig skyldighet – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig.
3. Samtycke till direktmarknadsföring – om tillämpligt kommer vi att inhämta ditt samtycke för direktmarknadsföring.

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter för det ursprungliga syfte för vilket de samlades in. Om vi behöver använda uppgifterna för ett nytt ändamål kommer vi att inhämta ditt samtycke.

Kakor/spårningstekniker:

Vi kan använda spårningsteknik, såsom kakor, lokal lagring och pixeltaggar, samt annan liknande teknik, såsom webbfyrar, taggar och skript, inklusive lokala lagringsobjekt som HTML5 (”spårningsteknik”). Spårningstekniker kan komma att ställa in, ändra eller modifiera inställningar eller konfigurationer på din enhet.

Kakor och lokal lagring:

Kakor och lokal lagring kan ställas in och användas på din dator. Vid ditt första besök på våra tjänster kan en kaka eller lokal lagring skickas till din dator som unikt identifierar din webbläsare. Kakor och lokal lagring är små filer som innehåller en teckensträng som skickas till din dators webbläsare och lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Många stora webbtjänster använder kakor för att tillhandahålla användbara funktioner för sina användare. Varje webbplats kan skicka sin egen kaka till din webbläsare. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera kakor. Du kan återställa din webbläsare för att neka alla kakor eller för att ange när en kaka skickas. Om du avvisar kakor kan det hända att du inte kan använda våra tjänster eller dra full nytta av våra tjänster. Om du raderar alla kakor i din webbläsare efter att du har ställt in din webbläsare på att neka alla kakor eller ange när en kaka skickas, måste du återställa din webbläsare på nytt för att neka alla kakor eller ange när en kaka skickas.

Du hittar mer information om kakor och hur de fungerar, vilka kakor som har placerats på din dator eller mobila enhet och hur du hanterar och raderar dem på http://www.allaboutcookies.org/ och www.youronlinechoices.com/uk.

Dina rättigheter:

Som medlem i Vetspanel kontaktar vi dig för att få dina synpunkter via marknadsundersökningar och intervjuer. Deltagande i dessa undersökningar och intervjuer är helt frivilligt och du kan välja om du vill lämna ut några av eller alla de begärda uppgifterna, till exempel namn, ålder, kön, klinikens namn och adress. Panelmedlemmarna har ingen skyldighet att delta i panelen eller i undersökningarna och kan när som helst välja att lämna panelen. Vetspanel förbehåller sig också rätten att när som helst avsluta panelen.

Som deltagare i en undersökning är du inte skyldig att lämna personuppgifter till CM Research/Vetspanel och har rätt att vägra göra det. Detta kan leda till att du inte kan delta i undersökningen eller att vi inte kan betala dig. Om du ångrar dig och inte längre vill delta i en undersökning (rätten att återkalla samtycke) kan du göra något av följande:

• Om du är mitt uppe i undersökningen kan du stänga din webbläsare eller meddela intervjuaren att du inte längre vill delta.
• Om du redan har slutfört undersökningen kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), den brittiska allmänna dataskyddsförordningen (UK GDPR), den brittiska dataskyddslagen (UK Data Protection Act), den kaliforniska lagen om konsumentskydd (California Consumer Privacy Act) och andra relevanta lagar har du som registrerad vissa rättigheter. Dessa rättigheter omfattar::

1. Tillgång till dina personuppgifter
2. Rättelse av felaktiga personuppgifter
3. Radering av personuppgifter (rätten att bli bortglömd)
4. Begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
5. Invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter
6. Dataportabilitet
7. Att avstå från dataöverföring till tredje part, utom när det krävs enligt lag
8. Att avstå från direktmarknadsföring
9. Avstå från automatiserat beslutsfattande.

Du har rätt att se den information vi har om dig och du kan göra nödvändiga ändringar för att säkerställa att den är korrekt och hålls uppdaterad. Om du vill se eller ändra dina paneldata kan du logga in och uppdatera dina uppgifter på nätet. För undersökningsdata eller andra förfrågningar kan du kontakta oss på [email protected] så skickar vi dig lämpligt förfrågningsformulär.

Rimlig tillgång till dina personuppgifter tillhandahålls utan kostnad inom den lagstadgade tidsramen. Om åtkomst nekas kommer vi att ge en förklaring till nekandet.

Du har också rätt att begära att vi raderar alla uppgifter vi har om dig (rätten till radering). Återigen ber vi dig kontakta oss på [email protected] så skickar vi dig lämpligt förfrågningsformulär.

Om du vill lämna in ett GDPR-relaterat klagomål om CM Research eller Vetspanel kan du i första hand kontakta oss på [email protected] eller kontakta Information Commissioner’s Office (ICO) på https://ico.org.uk/

Hur vi kan lämna ut personuppgifter:

Vetspanel kommer aldrig att sälja, hyra ut eller utbyta personuppgifter med tredje part. Vi får endast dela dina personuppgifter med:

1. Vetspanels dotterbolag när det är rimligen nödvändigt eller önskvärt
2. Tjänsteleverantörer som anlitas av Vetspanel för att utföra tjänster för vår räkning, t.ex. leverantörer av IT-tjänster. Tjänsteleverantörer är förbjudna att använda personuppgifterna för egna ändamål och att vidarebefordra dem utan vårt skriftliga medgivande
3. Brottsbekämpande myndigheter och andra statliga myndigheter när det krävs enligt lag eller för att skydda andras rättigheter, egendom och säkerhet eller oss själva
4. Kunder eller noggrant utvalda partners med ditt uttryckliga samtycke (t.ex. intervjuinspelningar).

Undersökningsdata kan komma att lämnas ut till tredje part i anonymiserad eller samlad form, men inga personuppgifter kommer att inkluderas, och de tredje parterna kan inte spåra dem tillbaka till dig.

Som beskrivs i denna integritetspolicy kan vi lämna ut begränsad information till våra kunder eller noggrant utvalda partners. Detta utlämnande kan innebära att dina personuppgifter överförs till länder utanför EES, Storbritannien eller Schweiz. Sådana överföringar sker i enlighet med de rättsliga begränsningar som anges i den brittiska allmänna dataskyddsförordningen (UK GDPR) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU GDPR). Vetspanel strävar efter att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda din integritet och säkerhet, i enlighet med denna integritetspolicy.

Tredjepartswebbplatser:

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra, externa webbplatser. Vi har ingen kontroll över andra webbplatser och de omfattas inte av denna integritetspolicy. Vi är därför inte ansvariga för skyddet av och integriteten för någon information som du delar på externa webbplatser. Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn på respektive extern webbplats.

Hur vi skyddar personuppgifter:

På Vetspanel tar vi säkerheten och integriteten för dina personuppgifter på allvar. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, utlämnande, ändring, förlust eller förstörelse av dina personuppgifter. Åtkomst till dina personuppgifter är begränsad till anställda som behöver dem för att tillhandahålla dig tjänster eller förmåner. Alla våra medarbetare får utbildning om vikten av integritet och upprätthållande av integriteten och säkerheten för dina uppgifter. Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter sker dock allt ditt utlämnande av information till oss på egen risk. När vi har fått dina uppgifter gör vi vårt bästa för att se till att de är säkra i vårt system.

Din Vetspanel-kontoinformation och -profil är lösenordsskyddad, vilket säkerställer att endast du har tillgång till denna personliga information. Vi rekommenderar att du håller ditt lösenord hemligt. Vetspanel kommer aldrig att be dig om ditt lösenord i ett telefonsamtal eller i e-postmeddelande. Kom ihåg att logga ut från ditt konto när du är klar.

Hur länge vi behåller personuppgifter:

Alla personuppgifter som rör en viss undersökning raderas tre månader efter det att projektet har avslutats.

Personuppgifter som lagras i panelen lagras i 12 månader efter det senaste deltagandet i undersökningen, varefter paneldeltagaren kommer att kontaktas och tillfrågas om han eller hon vill fortsätta att ingå i panelen. Se avsnittet ”Inaktiva konton”.

För att kunna bedriva vår verksamhet effektivt behåller vi begränsade personuppgifter om tidigare medlemmar i vissa situationer, t.ex. för att hantera begäran om avregistrering eller förhindra ytterligare deltagande i undersökningar. Dessa uppgifter lämnas inte ut och används endast för att uppfylla dina önskemål.

Hur man avslutar prenumerationen:

Medlemmar kan när som helst avregistrera sig från denna tjänst genom att gå till profilavsnittet på sitt Vetspanel-medlemskonto och klicka på ”Klicka här för att avregistrera dig” längst ner på sidan. Avregistreringsprocessen kan ta upp till 4 dagar och medlemmar kan fortfarande bjudas in till undersökningar medan processen genomförs. Medlemmar bör vara medvetna om att när kontot har tagits bort från Vetspanel.com, kommer alla poäng som inte har lösts in INNAN kontot tas bort att gå förlorade.

Inaktiva konton:

Vetspanel och CM Research förbehåller sig rätten att ta bort alla medlemskonton som inte har varit aktiva under en period av 14 sammanhängande månader. En aktiv paneldeltagare är en medlem som registrerat sig för att gå med i Vetspanel och har deltagit i minst en undersökning eller har uppdaterat sina profildata under de senaste 14 månaderna.

Ett inaktivt konto på Vetspanel.com är ett konto som innehas av en medlem som inte har använt medlemsområdet på Vetspanels webbplats och/eller inte har deltagit i undersökningar under 14 sammanhängande månader. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till inaktiva konton efter 12 månaders inaktivitet och radera dem utan förvarning efter 14 månaders inaktivitet. Eventuella poäng som finns kvar på kontot vid tidpunkten för raderingen kommer att gå förlorade.

Ändringar och uppdateringar av integritetspolicyn:

Vi förbehåller oss rätten att ändra Integritetspolicyn och Villkoren när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande, förutom att publicera de uppdaterade versionerna på vår webbplats. Vi kan komma att skicka regelbundna påminnelser och e-postmeddelanden om väsentliga ändringar, men vi uppmuntrar dig att regelbundet granska integritetspolicyn och villkoren som gäller för vår webbplats.

Kontaktinformation:

För frågor om GDPR eller dataskydd kan du kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected].

För alla frågor som rör ditt Vetspanel-medlemskonto kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

För övriga frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Vi uppskattar ditt förtroende för Vetspanel och försäkrar att skyddet av dina personuppgifter och din integritet är vår högsta prioritet.