PRIVACYBELEID VAN VETSPANEL

Datum van laatste bijwerking: 18/08/2023

Inleiding

Dit privacybeleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die Vetspanel en CM Research verzamelen, hoe de gegevens worden gebruikt en gedeeld, hoe we ze beschermen, uw rechten als betrokkene en hoe u contact met ons kunt opnemen met betrekking tot privacykwesties.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid uitsluitend van toepassing is op persoonsgegevens die worden verzameld en opgeslagen als onderdeel van het panel (alleen voor panelleden van Vetspanel) en die worden verstrekt in marktonderzoeken (voor zowel leden als niet-leden). We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken en we raden u aan het regelmatig te lezen. Door onze websites te blijven bezoeken en gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het bijgewerkte privacybeleid.

Wie wij zijn:

Vetspanel is een internationale online community die gespecialiseerd is in het betrekken van veterinaire professionals bij marktonderzoeken voor de veterinaire sector. Vetspanel is eigendom van en wordt beheerd door CM Research Ltd.

We zijn gevestigd te:

1st Floor, 74 Church Street, Leatherhead, Surrey, KT22 8ER, Verenigd Koninkrijk

https://www.cm-research.com en https://www.vetspanel.com

Vetspanel beheert een community van panelleden die actief deelnemen aan verschillende soorten marktonderzoeken, zoals online enquêtes, telefonische gesprekken, videoconferentiegesprekken en face-to-face focusgroepen, allemaal namens onze klanten. Dit privacybeleid heeft betrekking op de producten en diensten die Vetspanel aanbiedt, met inbegrip van de gegevens van leden die zijn opgeslagen als onderdeel van het panel, en ook de gegevens inzake enquêtereacties die van zowel panelleden als niet-leden worden verzameld.

Medewerkers van CM Research zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, dat valt onder de Britse AVG (algemene verordening gegevensbescherming), en ook in Spanje, Frankrijk en Zweden, waar de Europese AVG van toepassing is met dezelfde beperkingen.

Wat zijn persoonsgegevens en wat verzamelen we?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren. De persoonsgegevens die we verzamelen variëren afhankelijk van de situatie, maar in het algemeen omvatten persoonsgegevens:

• Naam
• Woonadres
• Naam van kliniek
• Adres van kliniek
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• PayPal-ID
• IP-adres
• Spraakopname
• Foto/video van gezicht

We verzamelen ook diverse andere gegevens als onderdeel van het toetredingsproces tot het panel, en ook binnen enquêtes (bijvoorbeeld: beroep, leeftijd, geslacht, land). Dit zijn echter geen persoonsgegevens, omdat ze niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

U heeft nog steeds het recht om ons te vragen deze informatie, naast uw persoonsgegevens, aan te passen of te verwijderen. Raadpleeg hiervoor het gedeelte ‘Uw rechten’. Naast de gegevens over lidmaatschap en reacties op enquêtes houden we bij voor welke enquêtes u bent uitgenodigd, of u erop heeft gereageerd, of u ervoor in aanmerking kwam en of u ze heeft voltooid. Dankzij deze gegevens kunnen we reageren op vragen van leden, betalingen bijhouden en uitnodigingen versturen op basis van eerdere deelname. We houden ook alle problemen met betrekking tot gegevenskwaliteit bij die tijdens enquêtes worden geïdentificeerd, om onze hoge kwaliteitsnormen te handhaven.

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze Vetspanel-leden wanneer zij zich registreren voor het panel of hun gegevens bijwerken. We verzamelen ook persoonsgegevens van deelnemers aan enquêtes in bepaalde omstandigheden (bijv. voor de betaling van stimulansen of het inplannen van interviews), maar alleen met toestemming.

IP-adresgegevens worden automatisch verzameld tijdens het deelnameproces aan de enquête, maar worden samen met de rest van de persoonsgegevens verwijderd aan het einde van het project (zie ‘Hoelang bewaren we persoonsgegevens’).

We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze website en informatie over u uit e-mails of brieven die u ons stuurt.

Klanten kunnen ons voorzien van lijsten met veterinaire professionals om te benaderen voor specifieke enquêtes (bijv. klantenlijsten), maar alleen met toestemming van de personen op de lijst.

We kunnen ook openbare bronnen gebruiken om informatie te verzamelen over veterinaire professionals die mogelijk geschikt zijn voor specifieke enquêtes of geïnteresseerd zijn om Vetspanel-lid te worden. Deze informatie omvat naam, contactgegevens en veterinaire functie.

Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens?

De informatie die we over u opslaan op het panel stelt ons in staat om u toegang te verlenen tot alle delen van onze site en om contact met u op te nemen wanneer dat nodig is. Hiermee kunt u ook onze enquêtes ontvangen en heeft u toegang tot uw account voor beloningen. We zullen de informatie die we verzamelen van niet-leden en websitebezoekers ook gebruiken en analyseren, zodat we uw ervaring met de website en enquêtes kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen.

Specifieke marktonderzoekstaken waarvoor we de persoonsgegevens gebruiken, zijn onder andere:

• Werven voor en onderhouden van het panel
• De identiteit verifiëren van personen die zich willen aanmelden bij het panel
• Panelleden uitnodigen voor enquêtes (via e-mail)
• Panelleden contacteren over ontbrekende informatie in hun profiel (via e-mail of telefonisch)
• Inactieve panelleden contacteren om deelname aan te moedigen (via e-mail of telefonisch)
• Panelleden in staat stellen hun beloningspunten in te wisselen (zie ‘Persoonsgegevens voor uitbetaling van stimulansen’)
• Niet-panelleden betalen voor deelname aan een enquête (zie ‘Persoonsgegevens voor uitbetaling van stimulansen’)
• De winnaars van prijstrekkingen op de hoogte stellen
• Bevestigen wanneer een betaling voor een goed doel namens u is gedaan
• Werven voor een face-to-face, videoconferentie- of telefonische enquête
• Na de werving een face-to-face, videoconferentie- of telefonische enquête uitvoeren
• De belangen van Vetspanel beschermen en verdedigen (bijv. onderzoek van dubbele of vermoede frauduleuze accounts)
• Voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten, industrienormen en ons beleid

De reden die van toepassing is, zal worden gespecificeerd op het moment van de verzameling en er zal altijd om uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

Persoonsgegevens (met inbegrip van video-/audio-opnamen) worden nooit verkocht aan derden. We delen deze gegevens uitsluitend met een beperkt aantal goedgekeurde personen die betrokken zijn bij het leveren van onze diensten, of met uw uitdrukkelijke toestemming (zie ‘Hoe we persoonsgegevens kunnen delen’).

Persoonsgegevens voor uitbetaling van stimulansen:

Om uw enquêtestimulans te verwerken of om leden in staat te stellen hun punten in te wisselen, verzamelen en gebruiken we specifieke persoonsgegevens zoals PayPal-rekeninggegevens, naam en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van betalingen en kunnen voor dit doel worden gedeeld met partners die de betalingen verwerken. We slaan deze gegevens ook op voor financiële rapportage, audits en belastingdoeleinden.

Geaggregeerde gegevens:

Vetspanel kan geaggregeerde panelgegevens uitsluitend voor statistische doeleinden koppelen aan informatie van derden (bijv. om te controleren of ons panel representatief is voor een populatie). Vetspanel kan geanonimiseerde niet-persoonlijke gegevens en geaggregeerde statistieken van onze panelleden (bijv. 45% van onze panelleden zijn mannen) bekendmaken aan derden. Hierdoor kunnen we een breed scala aan demografische informatie verzamelen om onze diensten te illustreren aan potentiële partners, adverteerders en andere derden, en voor andere wettelijke doeleinden.

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om ons contact met u effectief te beheren. Dit omvat het beperken van meerdere contactpogingen of het afzien van contact nadat u zich heeft afgemeld.

De rechtsgrondslagen waarop we ons baseren voor het aanbieden van onze diensten zijn:

1. Legitieme belangen: We hebben een geldige zakelijke reden om uw persoonsgegevens te verwerken en we wegen dit belang zorgvuldig af tegen uw individuele rechten.
2. Contractuele verplichting: Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen met u na te komen.
3. Toestemming voor direct marketing: Indien van toepassing, zullen we uw toestemming verkrijgen voor direct marketingactiviteiten.

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld. Als we de gegevens voor een nieuw doel moeten gebruiken, vragen we uw toestemming.

Cookies/trackingtechnologieën:

We kunnen trackingtechnologieën gebruiken, zoals cookies, lokale opslag en pixeltags, evenals andere soortgelijke technologieën, zoals webbakens, tags en scripts, met inbegrip van lokale opslagobjecten zoals HTML5 (’trackingtechnologieën’). Trackingtechnologieën kunnen instellingen of configuraties op uw apparaat instellen, wijzigen of aanpassen.

Cookies en lokale opslag:

Cookies en lokale opslag kunnen op uw computer worden ingesteld en gebruikt. Bij uw eerste bezoek aan onze diensten kan een cookie of lokale opslag naar uw computer worden verzonden waarmee uw browser op individuele wijze kan worden geïdentificeerd. ‘Cookies’ en lokale opslag zijn kleine bestanden met een tekenreeks die naar de browser van uw computer worden gestuurd en op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Veel belangrijke webdiensten gebruiken cookies om hun gebruikers handige functies te bieden. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u cookies weigert, kunt u onze diensten mogelijk niet gebruiken of niet ten volle profiteren van onze diensten. Als u bovendien op een bepaald moment alle cookies in uw browser wist nadat u in uw browser heeft ingesteld dat alle cookies moeten worden geweigerd of dat moet worden aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden, moet u uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

U kunt meer informatie vinden over cookies en hoe ze werken, welke cookies op uw computer of mobiele apparaat zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en verwijderen op http://www.allaboutcookies.org/ en www.youronlinechoices.com/uk.

Uw rechten:

Als lid van Vetspanel benaderen wij u voor uw mening via marktonderzoeksenquêtes en -gesprekken. Deelname aan deze enquêtes en gesprekken is geheel vrijwillig en u kunt ervoor kiezen om sommige of alle gevraagde informatie, zoals uw naam, leeftijd, geslacht, naam en adres van de kliniek, te delen. Panelleden zijn niet verplicht om deel te nemen aan het panel of de enquêtes en kunnen op elk moment besluiten om het panel te verlaten. Vetspanel behoudt zich ook het recht voor om het panel op elk moment te beëindigen.

Als deelnemer aan een enquête bent u niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan CM Research / Vetspanel en heeft u het recht om dit te weigeren. Dit kan ertoe leiden dat u niet kunt deelnemen aan de enquête of dat wij u niet kunnen betalen. Als u van gedachten verandert over deelname aan een enquête (het recht om uw toestemming in te trekken), kunt u een van de volgende dingen doen:

• Als u halverwege de enquête bent, sluit u gewoon uw browser of laat u de interviewer weten dat u niet langer wilt deelnemen.
• Als u de enquête al heeft afgerond, stuurt u een e-mail naar [email protected].

Onder de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Britse algemene verordening gegevensbescherming (AVG van het VK), de Britse Data Protection Act, de California Consumer Privacy Act en andere relevante wetten heeft u bepaalde rechten als betrokkene. Deze rechten omvatten::

1. Toegang tot uw persoonsgegevens
2. Rechtzetting van onjuiste persoonsgegevens
3. Wissen van persoonsgegevens (het recht om vergeten te worden)
4. Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
5. Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
6. Gegevensoverdraagbaarheid
7. Opt-out voor gegevensoverdracht aan derden, behalve wanneer wettelijk vereist
8. Opt-out voor direct marketing
9. Opt-out voor geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om de informatie die wij over u bewaren in te zien en u kunt alle wijzigingen aanbrengen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze informatie juist en actueel is. Als u uw panelgegevens wilt bekijken of wijzigen, log dan in en werk uw gegevens online bij. Neem voor enquêtegegevens of andere verzoeken contact met ons op via [email protected] en wij sturen u het juiste aanvraagformulier toe.

Redelijke toegang tot uw persoonsgegevens wordt kosteloos verleend binnen de wettelijke termijn. Als toegang wordt geweigerd, geven we een verklaring voor deze weigering.

U heeft ook het recht om ons te vragen alle gegevens die we over u hebben te wissen (het recht op wissen). Neem ook hiervoor contact met ons op via [email protected] en wij sturen u het juiste aanvraagformulier toe.

Mocht u een AVG-gerelateerde klacht willen indienen over CM Research of Vetspanel, neem dan in eerste instantie contact met ons op via [email protected]. U kunt ook contact opnemen met het Information Commissioner’s Office (ICO) via https://ico.org.uk/

Hoe we persoonsgegevens kunnen delen:

Vetspanel zal nooit persoonsgegevens verkopen, verhuren of verhandelen aan derden. We kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend delen met:

1. Gelieerde ondernemingen van Vetspanel wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is;
2. Dienstverleners die door Vetspanel worden aangesteld om diensten namens ons uit te voeren, zoals IT-dienstverleners. Het is dienstverleners verboden de persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en door te geven zonder onze schriftelijke toestemming;
3. Wetshandhaving en andere overheidsinstanties wanneer dit wettelijk vereist is of om de rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of onszelf te beschermen;
4. Klanten of zorgvuldig geselecteerde partners met uw uitdrukkelijke toestemming (bijv. gespreksopnames).

Enquêtegegevens kunnen in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm met derden worden gedeeld, maar er worden geen persoonsgegevens opgenomen en de derden kunnen u niet identificeren aan de hand van de gegevens.

Zoals uiteengezet in dit privacybeleid kunnen we beperkte informatie delen met onze klanten of zorgvuldig geselecteerde partners. Dit kan betekenen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke beperkingen die zijn uiteengezet in de Britse algemene verordening gegevensbescherming (AVG van het VK) en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (EU AVG). Vetspanel streeft ernaar om passende waarborgen toe te passen om uw privacy en veiligheid te beschermen, in overeenstemming met dit privacybeleid.

Websites van derden:

Onze websites kunnen links bevatten naar andere externe websites. Wij hebben geen controle over andere websites en dit privacybeleid is niet op deze websites van toepassing. We zijn daarom niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van informatie die u deelt op externe websites. Lees de respectieve privacyverklaringen op die websites.

Hoe we persoonsgegevens beschermen:

Bij Vetspanel nemen we de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens serieus. Wij handhaven passende technische en organisatorische waarborgen ter bescherming tegen onopzettelijke, onwettige of onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers die deze gegevens nodig hebben om diensten of voordelen aan u te leveren. Al onze medewerkers krijgen training over het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van de privacy en veiligheid van uw gegevens. Hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, gebeurt het verzenden van alle informatie die u met ons deelt op uw eigen risico. Zodra we uw informatie ontvangen, doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat deze veilig wordt bewaard in ons systeem.

Uw Vetspanel-accountinformatie en -profiel zijn beveiligd met een wachtwoord, zodat alleen u toegang heeft tot deze persoonlijke informatie. We raden u aan om uw wachtwoord geheim te houden. Vetspanel zal u nooit om uw wachtwoord vragen in een telefoongesprek of in een e-mail. Vergeet niet om u af te melden bij uw account als u klaar bent.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren:

Alle persoonsgegevens met betrekking tot een bepaalde enquête worden drie (3) maanden na de beëindiging van het project verwijderd.

Persoonsgegevens die in het panel zijn opgeslagen, worden tot twaalf (12) maanden na de laatste deelname aan een enquête bewaard. Op dat moment wordt contact opgenomen met het panellid en wordt gevraagd of hij/zij deel wil blijven uitmaken van het panel. Raadpleeg hiervoor het gedeelte ‘Inactieve accounts’.

Om ons bedrijf effectief te beheren, bewaren we beperkte persoonsgegevens over eerdere leden voor bepaalde situaties, zoals het beheren van afmeldingsverzoeken of het voorkomen van latere deelname aan enquêtes. Deze gegevens worden niet gedeeld en worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoeken te voldoen.

Hoe kunt u zich afmelden:

Leden kunnen zich te allen tijde afmelden voor deze dienst door naar het profielgedeelte van hun Vetspanel-ledenaccount te gaan en onderaan de pagina te klikken op ‘Klik hier om af te melden’. Het annuleringsproces kan tot vier (4) dagen duren en leden kunnen nog steeds worden uitgenodigd voor enquêtes terwijl het proces wordt afgerond. Leden moeten zich ervan bewust zijn dat zodra het account van Vetspanel.com is verwijderd, alle punten die niet zijn ingewisseld VÓÓR de annulering van het account verloren gaan.

Inactieve accounts:

Vetspanel en CM Research behouden zich het recht voor om ledenaccounts die gedurende een periode van veertien (14) opeenvolgende maanden niet actief zijn geweest, te verwijderen. Een actief panellid is een lid dat zich heeft geregistreerd bij Vetspanel en heeft deelgenomen aan ten minste één (1) enquête of zijn/haar profielgegevens in de afgelopen veertien (14) maanden heeft bijgewerkt.

Een inactief account op Vetspanel.com is een account van een lid dat gedurende veertien (14) opeenvolgende maanden geen gebruik heeft gemaakt van het ledengedeelte van de Vetspanel-website en/of niet heeft deelgenomen aan enquêtes. Inactieve accounts ontvangen na twaalf (12) maanden inactiviteit een e-mailbericht en worden na veertien (14) maanden inactiviteit zonder waarschuwing verwijderd. Punten die op het moment van verwijdering nog op het account staan, gaan verloren.

Wijzigingen en updates van het privacybeleid:

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid en de algemene voorwaarden te allen tijde en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met uitzondering van het plaatsen van de bijgewerkte versies op onze website. Hoewel we periodiek herinneringen en e-mails kunnen sturen over belangrijke wijzigingen, raden we u aan om het privacybeleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op onze website regelmatig door te lezen.

Contactgegevens:

Neem voor vragen over de AVG of gegevensbescherming contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected].

Stuur voor alle vragen over uw Vetspanel-ledenaccount een e-mail naar [email protected].

Stuur voor andere vragen een e-mail naar [email protected].

Wij waarderen uw vertrouwen in Vetspanel en verzekeren u dat de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy onze belangrijkste prioriteit blijft.