ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VETSPANELU

Datum poslední aktualizace: 18/08/2023

Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují typy osobních údajů shromažďovaných Vetspanelem a společností CM Research, způsob jejich používání a sdílení, způsob jejich ochrany, vaše práva jako subjektu údajů a způsob, jak nás kontaktovat v záležitostech ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na osobní údaje shromážděné a uložené v rámci panelu (pouze pro členy panelu Vetspanel) a poskytnuté v rámci průzkumů trhu (pro členy i nečleny). Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat a doporučujeme vám, abyste je pravidelně kontrolovali. Pokračováním v přístupu na naše stránky a jejich používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů.

Kdo jsme:

Vetspanel je mezinárodní online komunita, která se specializuje na zapojení veterinárních odborníků do průzkumů trhu pro veterinární průmysl. Vetspanel vlastní a provozuje společnost CM Research Ltd.

Sídlíme na adrese:

First Floor, 74 Church Street, Leatherhead, Surrey, KT22 8ER, Spojené království

https://www.cm-research.com a https://www.vetspanel.com.

Vetspanel provozuje komunitu členů panelu, kteří se aktivně účastní různých typů rozhovorů v rámci průzkumu trhu, jako jsou online průzkumy, telefonické rozhovory, videokonferenční rozhovory a osobní fokusní skupiny, a to vše jménem našich klientů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na produkty a služby nabízené Vetspanelem, včetně údajů o členech uložených jako součást panelu a také na údaje o odpovědích na průzkumy shromážděných od členů i nečlenů panelu.

Zaměstnanci společnosti CM Research působí ve Spojeném království, na které se vztahuje GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Spojeného království, a také ve Španělsku, Francii a Švédsku, kde platí GDPR EU se stejnými omezeními.

Co jsou osobní údaje a co shromažďujeme?

Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze použít k identifikaci osob. Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na situaci, ale obecně osobní údaje zahrnují:

• Jméno
• Adresa bydliště
• Název kliniky
• Adresa kliniky
• Telefonní číslo
• E-mailová adresa
• Datum narození
• ID služby PayPal
• IP adresa
• Nahrávání hlasu
• Fotografie/video obličeje

V rámci procesu zapojení do panelu, a také v rámci průzkumů shromažďujeme rovněž řadu dalších informací (například: povolání, věk, pohlaví, země), které však nepředstavují osobní údaje, protože je nelze použít k vaší identifikaci. Stejně jako u osobních informací máte právo nás požádat o úpravu nebo odstranění také těchto informací, viz část „Vaše práva“.

Kromě údajů o členství a odpovědích na průzkumy uchováváme také záznamy o tom, na které průzkumy jste byli pozváni, zda jste na ně odpověděli, zda jste se do nich kvalifikovali a zda jste je dokončili. Tyto údaje nám pomáhají reagovat na dotazy členů, sledovat platby a zasílat pozvánky na základě předchozí účasti. Vedeme také záznamy o všech problémech s kvalitou dat zjištěných během průzkumů, abychom mohli udržovat naše standardy vysoké kvality.

Kdy shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme od členů Vetspanelu při registraci do panelu nebo při aktualizaci jejich údajů. Za určitých okolností shromažďujeme také osobní údaje účastníků průzkumů (např. za účelem výplaty pobídky nebo plánování rozhovorů), ale pouze se souhlasem.

Údaje o IP adrese jsou automaticky shromažďovány v průběhu účasti v průzkumu, ale na konci projektu jsou spolu s ostatními osobními údaji odstraněny (viz „Jak dlouho uchováváme osobní údaje“).

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak používáte naše webové stránky, a informace o vás z e-mailů nebo dopisů, které nám pošlete.

Klienti nám mohou poskytnout seznamy veterinárních odborníků, které máme kontaktovat pro konkrétní průzkumy (např. seznamy zákazníků), ale pouze se souhlasem osob uvedených na seznamu.

Můžeme také využívat veřejné zdroje ke shromažďování informací o veterinárních odbornících, kteří by mohli být vhodní pro konkrétní průzkumy nebo by měli zájem stát se členy Vetspanelu. Tyto informace zahrnují jméno, kontaktní údaje a veterinární pracovní zařazení.

K čemu osobní údaje používáme?

Informace, které o vás ukládáme v rámci panelu, nám umožní poskytnout vám přístup ke všem částem našich stránek a v případě potřeby vás kontaktovat. Umožní vám také přijímat naše průzkumy a přistupovat k účtu odměn. Informace shromážděné od nečlenů a návštěvníků webových stránek budeme také používat a analyzovat, abychom mohli spravovat, podporovat, zlepšovat a rozvíjet vaše zkušenosti s webovými stránkami a průzkumy.

Mezi konkrétní úkoly průzkumu trhu, ke kterým osobní údaje používáme, patří:

• Nábor a udržování panelu
• Ověřování totožnosti osob, které se chtějí přihlásit do panelu
• Pozvání účastníků panelu do průzkumů (e-mailem)
• Kontaktování účastníků panelu ohledně chybějících informací v jejich profilu (e-mailem nebo telefonicky)
• Kontaktování neaktivních účastníků panelu s cílem podpořit jejich účast (e-mailem nebo telefonicky)
• Umožnění účastníkům panelu vyzvednutí odměny za získané body (viz „Osobní údaje pro výplatu pobídky“)
• Vyplácení odměn za účast v průzkumu osobám, které nejsou členy panelu (viz „Osobní údaje pro výplatu pobídky“)
• Informování výherců slosování o ceny
• Potvrzení, že byla vaším jménem provedena platba charitativní organizaci
• Nábor pro osobní, videokonferenční nebo telefonický průzkum
• Provedení osobního, videokonferenčního nebo telefonického průzkumu po náboru
• Ochrana a obrana zájmů Vetspanelu (např. vyšetřování duplicitních účtů nebo účtů, u nichž je podezření, že mohou být podvodné)
• Dodržování platných právních požadavků, průmyslových norem a našich zásad.

Příslušný důvod bude uveden v okamžiku shromažďování údajů a vždy bude vyžadován výslovný souhlas.

Osobní údaje (včetně video/audio nahrávek) nejsou nikdy prodávány třetím stranám. Sdílíme je pouze s omezeným počtem schválených osob, které se podílejí na poskytování našich služeb, nebo s vaším výslovným souhlasem (viz „Jak můžeme sdílet osobní údaje“).

Osobní údaje pro výplatu pobídky:

Abychom mohli zpracovat vaši pobídku za průzkum nebo umožnit členům uplatnit jejich body, shromažďujeme a používáme konkrétní osobní údaje, jako jsou údaje o účtu PayPal, jméno a e-mailová adresa. Tyto údaje se používají výhradně pro zpracování plateb a mohou být za tímto účelem sdíleny s partnery pro zpracování plateb. Tyto údaje ukládáme také pro účely finančního výkaznictví, auditů a daní.

Agregované údaje:

Vetspanel může porovnávat své agregované údaje z panelů s informacemi třetích stran pouze pro statistické účely (například pro kontrolu, zda je náš panel reprezentativní pro populaci). Vetspanel může třetím stranám poskytnout anonymizované neosobní údaje a agregované statistiky našich účastníků panelu (například 45 % našich účastníků panelu jsou muži). To nám umožňuje shromáždit širokou škálu demografických informací pro ilustraci našich služeb potenciálním partnerům, inzerentům a dalším třetím stranám a pro další zákonné účely.

Účel a právní základ zpracování vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli efektivně spravovat náš kontakt s vámi. To zahrnuje omezení vícenásobných pokusů o kontaktování nebo zdržení se kontaktování po odhlášení.

Právní základy, o které se opíráme při nabízení našich služeb, jsou:

1. Oprávněné zájmy: Pro zpracování vašich osobních údajů máme oprávněný obchodní důvod a pečlivě vyvažujeme tento zájem s vašimi osobními právy.
2. Smluvní závazek: Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění našich smluvních závazků vůči vám.
3. Souhlas s přímým marketingem: V případě potřeby získáme váš souhlas pro přímý marketing.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro původní účel, pro který byly shromážděny. Pokud budeme potřebovat údaje použít pro nový účel, získáme váš souhlas.

Soubory cookie / sledovací technologie:

Můžeme používat sledovací technologie, jako jsou soubory cookie, místní úložiště a pixelové značky, jakož i další podobné technologie, jako jsou webové majáky, značky a skripty, včetně objektů místního úložiště, jako je HTML5 („sledovací technologie“). Sledovací technologie mohou nastavovat, měnit, upravovat nebo modifikovat nastavení nebo konfigurace vašeho zařízení.

Soubory cookie a místní úložiště:

Ve vašem počítači mohou být nastaveny a zpřístupněny soubory cookie a místní úložiště. Při vaší první návštěvě našich služeb může být do vašeho počítače odeslán soubor cookie nebo místní úložiště, které jednoznačně identifikuje váš prohlížeč. „Soubory cookie“ a místní úložiště jsou malé soubory obsahující řetězec znaků, které jsou při návštěvě webové stránky odeslány do prohlížeče vašeho počítače a uloženy ve vašem zařízení. Mnoho významných webových služeb používá soubory cookie k poskytování užitečných funkcí svým uživatelům. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odeslat vlastní soubor cookie. Většina prohlížečů je zpočátku nastavena na přijímání souborů cookie. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby upozorňoval na odesílání souborů cookie. Pokud soubory cookie odmítnete, je možné, že nebudete moci naše služby používat nebo plně využívat jejich výhod. Pokud navíc kdykoli po nastavení prohlížeče tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby indikoval odesílání souborů cookie, vymažete všechny soubory cookie ve svém prohlížeči, budete muset prohlížeč znovu nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby indikoval odesílání souborů cookie.

Další informace o souborech cookie a jejich fungování, o tom, jaké soubory cookie byly nastaveny ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a jak je spravovat a odstraňovat, najdete na stránkách http://www.allaboutcookies.org/ a www.youronlinechoices.com/uk.

Vaše práva:

Jako na členy Vetspanelu se na vás obracíme s žádostí o vaše názory prostřednictvím průzkumů trhu a rozhovorů. Účast v těchto průzkumech a rozhovorech je zcela dobrovolná a můžete se rozhodnout, zda sdělíte některé nebo všechny požadované informace, jako je vaše jméno, věk, pohlaví, název a adresa kliniky. Členové panelu nejsou povinni účastnit se panelu ani průzkumů a mohou se kdykoli rozhodnout panel opustit. Vetspanel si rovněž vyhrazuje právo kdykoli panel ukončit.

Jako účastníci průzkumu nejste povinni poskytnout společnosti CM Research / Vetspanelu osobní údaje a máte právo jejich poskytnutí odmítnout. To může mít za následek, že se nebudete moci průzkumu zúčastnit nebo že vám nebudeme moci zaplatit. Pokud si účast v průzkumu rozmyslíte (právo odvolat souhlas), můžete udělat jednu z následujících věcí:

• Pokud jste v polovině dotazníku, jednoduše zavřete prohlížeč nebo informujte tazatele, že se již nechcete zúčastnit.
• Pokud jste již dotazník dokončili, pošlete nám prosím e-mail na adresu [email protected].

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR), obecného nařízení o ochraně osobních údajů Spojeného království (UK GDPR), britského zákona o ochraně osobních údajů, kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů a dalších příslušných zákonů máte jako subjekt údajů určitá práva. Tato práva zahrnují::

1. Přístup k vašim osobním údajům
2. Oprava nepřesných osobních údajů
3. Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
4. Omezení zpracování vašich osobních údajů
5. Námitka proti zpracování vašich osobních údajů
6. Přenositelnost údajů
7. Odmítnutí předávání údajů třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon
8. Odhlášení od přímého marketingu
9. Odmítnutí automatizovaného rozhodování

Máte právo nahlížet do informací, které o vás uchováváme, a můžete provádět veškeré potřebné změny, abyste zajistili jejich přesnost a aktuálnost. Pokud si přejete zobrazit nebo změnit své údaje v panelu, přihlaste se a aktualizujte své údaje online. Pokud chcete získat údaje z průzkumu nebo máte jiné požadavky, kontaktujte nás na adrese [email protected] a my vám zašleme příslušný formulář žádosti.

Přiměřený přístup k vašim osobním údajům bude poskytnut bezplatně v zákonné lhůtě. Pokud je přístup odepřen, poskytneme vám vysvětlení.

Máte také právo požádat o vymazání všech údajů, které o vás máme (právo na výmaz). I v tomto případě nás kontaktujte na adrese [email protected] a my vám zašleme příslušný formulář žádosti.

Pokud chcete podat stížnost týkající se GDPR na společnost CM Research nebo Vetspanel, nejprve nás prosím kontaktujte na adrese [email protected] nebo se obraťte na Úřad komisaře pro informace (ICO) na adrese https://ico.org.uk/.

Jak můžeme sdílet osobní údaje:

Vetspanel nikdy neprodá nebo nepronajme osobní údaje třetím stranám ani je s nimi nebude vyměňovat. Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze s:

1. Přidruženými společnostmi Vetspanelu, pokud je to přiměřeně nutné nebo žádoucí;
2. Poskytovateli služeb, které si Vetspanel najímá k provádění služeb naším jménem, například poskytovateli IT služeb. Poskytovatelům služeb je zakázáno používat osobní údaje pro vlastní účely a dále je předávat bez našeho písemného souhlasu;
3. Orgány činnými v trestním řízení a jinými státními orgány, pokud to vyžaduje zákon nebo ochrana práv, majetku a bezpečnosti ostatních nebo nás samých;
4. Klienty nebo pečlivě vybranými partnery s vaším výslovným souhlasem (například nahrávky rozhovorů).

Údaje z průzkumů mohou být sdíleny s třetími stranami v anonymizované nebo agregované podobě, ale nebudou v nich uvedeny žádné osobní údaje a třetí strany z nich nemohou zpětně zjistit, že se jedná právě o vás.

Jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, můžeme sdílet omezené informace s našimi klienty nebo pečlivě vybranými partnery. Toto sdílení může zahrnovat přenos vašich osobních údajů do zemí mimo EHP, Spojené království nebo Švýcarsko. Takové předávání probíhá v souladu s právními omezeními stanovenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Spojeného království (UK GDPR) a obecném nařízení o ochraně osobních údajů EU (EU GDPR). Vetspanel se snaží uplatňovat vhodná ochranná opatření na ochranu vašeho soukromí a bezpečnosti v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Webové stránky třetích stran:

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné externí webové stránky. Nad jinými webovými stránkami nemáme kontrolu a tyto zásady ochrany osobních údajů se na ně nevztahují. Nejsme proto zodpovědní za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které sdílíte na externích webových stránkách. Přečtěte si prosím příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách.

Jak chráníme vaše osobní údaje:

Ve Vetspanelu bereme bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů vážně. Máme zavedena vhodná technická a organizační ochranná opatření na ochranu před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným přístupem, vyzrazením, změnou, ztrátou nebo zničením vašich osobních údajů. Přístup k vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci, kteří je potřebují k tomu, aby vám mohli poskytovat služby nebo odměny. Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni o důležitosti důvěrnosti a zachování soukromí a bezpečnosti vašich údajů. Přestože se snažíme vaše osobní údaje chránit, veškeré informace, které nám zašlete, zasíláte na vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme vaše údaje, vynaložíme veškeré úsilí, abychom zajistili jejich bezpečnost v našem systému.

Informace o vašem účtu ve Vetspanelu a váš profil jsou chráněny heslem, které zajišťuje, že k těmto osobním údajům máte přístup pouze vy. Doporučujeme, abyste své heslo uchovávali v tajnosti. Vetspanel vás nikdy nebude žádat o heslo telefonicky ani e-mailem. Po dokončení se nezapomeňte odhlásit ze svého účtu.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje:

Všechny osobní údaje týkající se konkrétního průzkumu budou vymazány tři měsíce po ukončení projektu.

Osobní údaje uložené v panelu budou uchovávány po dobu 12 měsíců od poslední účasti v průzkumu, kdy bude účastník panelu kontaktován a dotázán, zda si přeje v panelu zůstat. Viz část „Neaktivní účty“.

Abychom mohli efektivně řídit naše podnikání, uchováváme omezené množství osobních údajů o dřívějších členech pro určité situace, jako je správa žádostí o odhlášení nebo zabránění následné účasti v průzkumu. Tyto údaje nejsou sdíleny a slouží pouze k vyřízení vašich požadavků.

Jak se odhlásit:

Členové se mohou z této služby kdykoli odhlásit tak, že vstoupí do sekce Profil svého členského účtu na Vetspanelu a kliknou na „Pro odhlášení klikněte zde“ v dolní části stránky. Proces zrušení může trvat až 4 dny a členové mohou být ještě během dokončování procesu zváni k účasti na průzkumech. Členové by si měli uvědomit, že po smazání účtu ze stránek Vetspanel.com budou všechny body, které nebyly uplatněny PŘED zrušením účtu, ztraceny.

Neaktivní účty:

Společnosti Vetspanel a CM Research si vyhrazují právo odstranit všechny členské účty, které nebyly aktivní po dobu 14 po sobě jdoucích měsíců. Aktivní účastník panelu je člen, který se zaregistroval do Vetspanelu a během posledních 14 měsíců se zúčastnil alespoň jednoho průzkumu nebo aktualizoval své profilové údaje.

Neaktivní účet na Vetspanel.com je účet člena, který po dobu 14 po sobě jdoucích měsíců nevyužil členskou část webových stránek Vetspanel a/nebo se nezúčastnil průzkumů. Neaktivním účtům bude po 12 měsících nečinnosti zaslán oznamovací e-mail a po 14 měsících nečinnosti budou bez varování smazány. Veškeré body, které na účtu zbývají v okamžiku vymazání, budou ztraceny.

Změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů:

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit zásady ochrany osobních údajů a všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění, s výjimkou zveřejnění aktualizovaných verzí na našich webových stránkách. Přestože můžeme pravidelně zasílat upozornění a e-maily o podstatných změnách, doporučujeme vám, abyste na našich webových stránkách často kontrolovali platné zásady ochrany osobních údajů a všeobecné obchodní podmínky.

Kontaktní informace:

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se GDPR nebo ochrany osobních údajů se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected].

Veškeré dotazy týkající se vašeho členského účtu na Vetspanelu směřujte na adresu [email protected].

Další dotazy směřujte na e-mailovou adresu [email protected].

Vážíme si vaší důvěry ve Vetspanel a ujišťujeme vás, že ochrana vašich osobních údajů a soukromí zůstává naší nejvyšší prioritou.