Algemene voorwaarden van Vetspanel

Datum van laatste bijwerking: Kunnen 2024

Vetspanel is een online en onafhankelijk opiniepanel van professionals in de diergeneeskunde. Vetspanel is een online onafhankelijk opiniepanel voor veterinaire professionals. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op www.vetspanel.com, de website van Vetspanel (hierna de ‘website’ genoemd) voor geregistreerde leden van het Vetspanel-panel (‘leden’) en personen die lid willen worden. De voorwaarden zijn bovendien van toepassing op het lidmaatschap van het Vetspanel-panel (het ‘panel’), de deelname aan online, telefonische, videoconferentie- of face-to-face marktonderzoeken opgesteld en beheerd door Vetspanel (‘enquêtes’), en zowel het gebruik van de website als de deelname aan enquêtes door personen die niet zijn geregistreerd bij het panel (‘niet-leden’).

Vetspanel, het panel, de enquêtes en de website zijn eigendom van en worden beheerd door Kynetec. Door verder te surfen op en gebruik te maken van deze website, door lid te worden of te blijven van het panel of door deel te nemen aan enquêtes, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende algemene voorwaarden (de ‘algemene voorwaarden’) die, samen met het Privacybeleid van Vetspanel, de relatie tussen u en Kynetec beheren met betrekking tot, of in verband met, deze website, dit panel of deze enquête en uw gebruik daarvan. Uw gebruik van deze website, dit panel of deze enquête, en eventuele geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik, zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

De term ‘Vetspanel’ verwijst naar de hierboven beschreven organisatie, die eigendom is van Kynetec en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van de website, elke deelnemer aan de enquêtes, of elke persoon die zich heeft geregistreerd (of heeft verzocht om zich te registreren) als lid van het Vetspanel-panel.

1. Diensten geleverd door Kynetec

1.1 Kynetec biedt iedereen gratis toegang tot de website. Bepaalde onderdelen zijn alleen toegankelijk voor leden.

1.2 Kynetec biedt leden de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende veterinaire enquêtes, waaronder online enquêtes, face-to-face individuele en groepsgesprekken, videoconferentiegesprekken en telefonische gesprekken. Ook niet-leden kunnen de kans krijgen om deel te nemen.

1.3 Klanten geven Kynetec de opdracht om onderzoeksgegevens voor hen te verzamelen (hierna ‘klanten’ genoemd).

2. Verplichtingen van leden

2.1 Het lidmaatschap van Vetspanel is toegankelijk voor alle veterinaire professionals, met inbegrip van chirurgen, artsen, specialisten, technici, verpleegkundigen, managers en studenten.

2.2 Door u als lid van het Vetspanel-panel te registreren, stemt u ermee in geen misleidende of valse persoonlijke informatie te verstrekken en u niet onder een valse identiteit te registreren. Alle registraties moeten worden gevalideerd en goedgekeurd en het lidmaatschap van Vetspanel wordt niet toegekend als uw identiteit niet kan worden bevestigd of verdacht is. Door u te registreren, gaat u ermee akkoord dat Kynetec uw registratiegegevens kan controleren. Kynetec zal de resultaten van een dergelijke verificatie uitsluitend gebruiken om de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte informatie vast te stellen.

2.3 Kynetec behoudt zich het recht voor om registraties op elk gewenst moment te weigeren of te beëindigen en kan elke en alle huidige of toekomstige toegang tot of gebruik van deze website weigeren.

2.4 Vetspanel-leden mogen altijd slechts één (1) actief account hebben, zelfs als u meerdere e-mailadressen heeft. Als blijkt dat een lid meerdere accounts heeft en met meerdere accounts deelneemt aan enquêtes, behoudt Kynetec zich het recht voor om een account zonder kennisgeving te verwijderen. Als dit gebeurt, vervallen alle verzamelde punten op het account.

2.5 Als blijkt dat een lid onjuiste of onnauwkeurige informatie heeft verstrekt in zijn of haar lidmaatschapsaccount van Vetspanel of in een enquête, behoudt Kynetec zich het recht voor om het account zonder kennisgeving te verwijderen. Als dit gebeurt, vervallen alle verzamelde punten op het account.

2.6 Elk lid is verantwoordelijk voor het bijwerken van zijn of haar informatie via de website en dient ervoor te zorgen dat deze informatie accuraat is.

2.7 Om toegang te krijgen tot het ledengedeelte van deze website heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Nieuwe leden krijgen een gebruikersnaam, hun geregistreerde e-mailadres en de mogelijkheid om een tijdelijk wachtwoord in te stellen of te ontvangen. In het laatste geval dient het wachtwoord zo snel mogelijk te worden gewijzigd. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord. Elk ongeoorloofd gebruik van uw account, gebruikersnaam of wachtwoord moet onmiddellijk worden gemeld aan Kynetec of Vetspanel.

2.8 U bevestigt dat u geen arbeidsreglementen zult overtreden door deel te nemen aan enquêtes.

2.9 Door zich als lid te registreren, stemt elk lid ermee in zich aan het volgende te houden:

a) U mag niet meer dan één (1) account hebben, zoals hierboven vermeld.

b) U mag andere personen (leden of niet-leden) niet toestaan om deel te nemen aan een enquête via uw account.

c) U mag geen bots, algoritmen, KI, machines of andere automatische functies gebruiken om reacties op enquêtes, andere inhoud of toegang tot webpagina’s te genereren.

d) U mag geen toegang creëren tot een webpagina van Kynetec of Vetspanel of een website waarop iemand wordt verzocht materiaal te lezen dat als voornaamste doel heeft winst te genereren.

e) U mag deze website niet bezoeken of gebruiken voor commerciële doeleinden.

f) U mag de resultaten van een enquête op of in verband met deze website of Kynetec in het algemeen niet manipuleren.

g) U mag deze website of het gebruik van en/of de toegang tot deze website door andere leden niet verstoren.

h) U mag geen delen van deze website kopiëren of vermelden op een andere website, het uiterlijk van deze website wijzigen of links maken van een andere website naar een webpagina op deze website zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kynetec.

3. Verantwoording van inhoud

3.1 Kynetec wijst uitdrukkelijk elke en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor inhoud die of andere materiaal dat op deze website of in enquêtes wordt geplaatst door een lid of leden of deelnemers aan enquêtes. U bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle informatie die u indient, uploadt en/of beschikbaar stelt, met inbegrip van de juistheid van dergelijke informatie.

3.2 Kynetec en Vetspanel hanteren een nultolerantiebeleid voor frauduleus of aanstootgevend gedrag. U gaat ermee akkoord geen bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, aanstootgevende of opruiende inhoud, materialen of informatie te plaatsen of te verzenden, of enige andere inhoud, materialen of informatie die de toepasselijke wetgeving zou(den) kunnen schenden.

3.3 De meningen of adviezen die door u worden ingediend, geüpload en/of beschikbaar gesteld, vormen geen goedkeuring door Kynetec. U doet hierbij afstand van, vrijwaart en ontslaat Kynetec van alle claims, schade, eisen, aansprakelijkheden, verliezen en/of kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten en gerechtskosten, die voortvloeien uit, het gevolg zijn van, gerelateerd zijn aan en/of verband houden met inhoud, materialen en/of informatie die door u zijn ingediend, geüpload en/of openbaar gemaakt. In het geval van dergelijke claims, gaat u ermee akkoord Kynetec te vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, verliezen, prijzen, vonnissen, kosten en/of uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten en/of gerechtskosten die Kynetec heeft gemaakt om zich tegen dergelijke claims te verdedigen.

3.4 De website kan links bevatten naar andere websites die worden onderhouden en/of beheerd door derden, of informatie over producten of diensten die door derden worden aangeboden. Kynetec wijst alle aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid af voor enige inhoud van, of producten of diensten vermeld op, de gelinkte websites voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

3.5 Kynetec behoudt zich het absolute recht voor om inhoud, materialen en/of informatie die door een lid op deze website zijn ingediend, geüpload en/of openbaar gemaakt, te wijzigen of te verwijderen.

4. Deelname aan enquêtes

4.1 Leden kunnen per e-mail uitnodigingen voor enquêtes ontvangen. Uw deelname aan een enquête is geheel optioneel en vrijwillig.

4.2 Het feit dat Vetspanel u niet uitnodigt om deel te nemen aan een of meer enquêtes vormt geen aanleiding tot enige actie tegen Kynetec.

4.3 U gaat ermee akkoord alle enquêtes nauwkeurig en eerlijk te beantwoorden en in te vullen. Het geven van onjuiste of ongepaste antwoorden kan leiden tot het beëindigen van uw lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving.

4.4 Enquêtes die Vetspanel naar u stuurt, moeten persoonlijk door u (of helemaal niet) worden ingevuld en u mag de deelname aan enquêtes niet delegeren aan een andere persoon, met inbegrip van medewerkers van de praktijk. Het is uw verantwoordelijkheid om Kynetec en Vetspanel op de hoogte te stellen als u weet of vermoedt dat iemand anders in uw naam deelneemt aan enquêtes.

4.5 Als u een veterinaire of medische professional bent, kan Kynetec verplicht zijn om bijwerkingen die in enquêtes worden vermeld, te melden aan de lokale autoriteiten. Kynetec of Vetspanel kan per e-mail contact met u opnemen om toestemming te verkrijgen voor het delen van uw persoonlijk identificeerbare informatie met de klant voor deze enquête ten behoeve van het melden van de genoemde bijwerking(en). U bent niet verplicht om deze toestemming te geven en de bijwerking mag / bijwerkingen mogen anoniem worden gemeld.

4.6 Intrekking van deelname aan bepaalde enquêtes is te allen tijde mogelijk en het annuleren van uw lidmaatschap zal resulteren in uitsluiting van toekomstige uitnodigingen voor enquêtes, zodra het uitschrijvingsproces is voltooid.

4.7 U kunt zich te allen tijde afmelden voor verdere communicatie of deelname door het uitschrijvingsproces te volgen dat op deze website en later in dit document wordt beschreven.

5. Vergoeding voor deelname aan enquêtes

5.1 Wanneer Vetspanel u uitnodigt om deel te nemen aan enquêtes, kan Vetspanel stimulansen aanbieden in de vorm van Vetspanel-punten (alleen voor leden), cadeaubonnen, prijstrekkingen, donaties aan goede doelen of andere geldelijke beloningen (‘stimulansen’) als beloning voor wie die de enquête op juiste en eerlijke wijze invult, en als compensatie voor uw tijd en moeite.

5.2 Het soort en bedrag van de stimulans zal worden toegelicht in de e-mail met de uitnodiging voor de enquête, en de opties voor het inwisselen van punten zullen worden voorgesteld in het gedeelte ‘Inwisselen’ op de Vetspanel-website voor leden. Niet-leden krijgen meer informatie en opties in de enquête zelf.

5.3 U heeft alleen recht op de stimulans als u een enquête 100% invult, aan het einde op ‘Verzenden’ klikt en alle noodzakelijke validatiecontroles doorstaat.

5.4 Afhankelijk van de wetgeving in het land waar u woont, moet u mogelijk belastingen betalen over de stimulans.

6. Vetspanel-punten

6.1 Vetspanel beloont leden voor het invullen van enquêtes door middel van een puntensysteem. Het aantal beschikbare punten voor het invullen van een bepaalde enquête wordt vermeld in de e-mail met de uitnodiging voor de enquête en in de enquête zelf.

6.2 Punten kunnen worden ingewisseld voor verschillende beloningen, waaronder cadeaubonnen, geld via PayPal of donaties aan goede doelen. Opties voor het inwisselen van punten worden voorgesteld in het gedeelte ‘Inwisselen’ op de Vetspanel-website.

6.3 Punten zijn gedurende veertien (14) maanden geldig nadat ze zijn bijgeschreven op uw account. Als punten na deze periode niet zijn gebruikt, behoudt Vetspanel zich het recht voor om ze van uw account te verwijderen.

6.4 Alle cadeaubonnen zijn voorzien van een vervaldatum en de geldigheidsperiode verschilt per uitgevende onderneming. Het controleren van de vervaldatum en geldigheidsperiode van ingewisselde cadeaubonnen is daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van het lid. Cadeaubonnen die bij Vetspanel zijn ingewisseld maar niet vóór de vervaldatum zijn gebruikt, kunnen niet opnieuw worden uitgegeven. Vetspanel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de cadeaubonnen die zijn ingewisseld van het Vetspanel-ledenaccount, maar niet zijn gebruikt vóór de vervaldatum.

6.5 Vetspanel behoudt zich het recht voor om punten van uw account te verwijderen als fraude of misbruik wordt vermoed, of als er per ongeluk punten op uw account zijn bijgeschreven.

7. Doorverwijzen van een collega

7.1 Vetspanel kan per e-mail contact met u opnemen om u uit te nodigen een collega door te verwijzen voor deelname aan een bepaalde enquête of om lid te worden van het panel.

7.2 Om in aanmerking te komen, moet de collega die u doorverwijst werkzaam zijn als veterinaire professional in het land dat in de Vetspanel-uitnodiging wordt genoemd, bereid zijn om deel te nemen aan veterinair marktonderzoek en op geen enkel moment lid zijn geweest van Vetspanel in de zes maanden voorafgaand aan het verwijzingsverzoek. Op het moment van de verwijzing mag uw collega niet al door een ander lid zijn aanbevolen.

7.3 Als u de gegevens van een collega doorgeeft aan Vetspanel, bevestigt u dat u hiervoor toestemming heeft van uw collega.

7.4 Om de verwijsbeloning te ontvangen, moet uw collega de link in de uitnodigingsmail volgen om zich in te schrijven of deel te nemen aan ons onderzoek. Als ze deze specifieke link niet gebruiken om dit te doen, komt u niet in aanmerking voor de beloning voor het ‘Doorverwijzen van een collega’.

7.5 Alle verwijzingen worden onderworpen aan een verificatieproces om ervoor te zorgen dat alle nieuwe leden en/of deelnemers aan ons onderzoek veterinaire professionals zijn en nog geen lid zijn. Alle informatie die via een registratieformulier of een enquête wordt ingediend, wordt gecontroleerd voordat de beloning voor het ‘Doorverwijzen van een collega’ wordt toegekend.

7.6 Om de beloning voor het ‘Doorverwijzen van een collega’ op uw account te ontvangen, moet u een actief Vetspanel-lid zijn. U moet gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het verzoek tot doorverwijzing een lid zijn geweest en in deze periode ten minste één (1) enquête hebben voltooid. Vetspanel behoudt zich het recht voor om tegoeden die zijn toegekend via de ‘Doorverwijzen van een collega’-regeling te verwijderen of terug te betalen als fraude of misbruik wordt vermoed, of als tegoeden per vergissing zijn toegekend. Vetspanel behoudt zich het recht voor deze aanbieding op elk moment in te trekken.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Wanneer u deelneemt aan een enquête (met inbegrip van online enquêtes, videoconferentiegesprekken, focusgroepen, face-to-face gesprekken of telefonische gesprekken), stemt u ermee in geen informatie openbaar te maken en alle verkregen of verzamelde informatie met betrekking tot vragenlijsten of andere marktonderzoeksprojecten of -activiteiten met betrekking tot of gefaciliteerd door Kynetec en Vetspanel strikt vertrouwelijk te houden. Alle informatie die wordt weergegeven in onze enquêtes, met inbegrip van antwoorden of informatie door u verstrekt, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Kynetec en haar klanten.

8.2 Het kopiëren, schermafbeeldingen maken, downloaden of afdrukken van een pagina of informatie die aan u wordt getoond tijdens deelname aan enquêtes is verboden, tenzij dit specifiek wordt gevraagd als onderdeel van uw deelname.

8.3 Voorafgaand aan deelname aan sommige onderzoeksprojecten kunt u worden gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen of te bevestigen dat u akkoord gaat met de geheimhoudingsbepalingen. Alle informatie die u verstrekt tijdens uw deelname aan onze onderzoeksprojecten is vertrouwelijk en zal uitsluitend worden gebruikt voor het bespreken en verstrekken van informatie aan Kynetec, Vetspanel en haar klanten.

8.4 Alle aspecten van deze website, met inbegrip van het voorkomen, het ontwerp, de logo’s, de tekst, de foto’s, de enquêtes en andere materialen, worden beschouwd als gepatenteerde informatie die eigendom is van Kynetec en moeten als zodanig worden behandeld.

8.5 U mag de informatie op deze website niet kopiëren, wijzigen, tonen, uploaden of verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kynetec.

8.6 Alle communicatie en materialen die u per e-mail of anderszins naar Vetspanel of Kynetec stuurt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, reacties op enquêtes en profielinformatie, zijn en zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Alles wat u verzendt of post, kan door Vetspanel, Kynetec of haar gelieerde ondernemingen voor elk doel worden gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Het staat Vetspanel, Kynetec of haar gelieerde ondernemingen vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken vervat in communicatie die u naar deze website verzendt, zonder vergoeding en voor welk doel dan ook te gebruiken.

9. Privacy

9.1 Kynetec neemt de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Vetspanel.

9.2 Kynetec kan bepaalde informatie uit de profielgegevens die door elk lid worden verstrekt, delen om klanten te helpen bij het ontwerpen van enquêtes of bij het selecteren van leden voor deelname. Persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, naam van de kliniek, e-mailadres) worden echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

10. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

10.1 U gaat ermee akkoord Kynetec, haar directeuren, functionarissen, werknemers en/of agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten en/of uitgaven van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten en gerechtskosten die voortvloeien uit, het gevolg zijn van, gerelateerd zijn aan of verband houden met een inbreuk of andere schending door u van de algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving.

10.2 In geen geval zal Vetspanel of Kynetec aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende verliezen of schade, of voor verlies van inkomsten, winstderving en/of verlies van goodwill geleden door een lid of leden van deze website of anderen onder of in verband met het gebruik van deze website of als gevolg van de prestaties of niet-prestaties van Vetspanel of Kynetec onder deze algemene voorwaarden, ongeacht of de mogelijkheid van dergelijke schade al dan niet aan Vetspanel of Kynetec is bekendgemaakt of redelijkerwijs door Vetspanel of Kynetec had kunnen worden voorzien.

10.3 Vetspanel noch Kynetec zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, incidenteel, speciaal of gevolgschade, of verliezen die voortvloeien uit deelname aan een enquête die aan leden wordt aangeboden of uit het vertrouwen op of gebruik van informatie, producten, diensten of merchandise die op deze website worden vermeld of via deze website worden aangeboden, behalve wanneer aansprakelijkheid door de toepasselijke wetgeving wordt opgelegd.

11. Disclaimer

11.1 Deze website, met inbegrip van alle inhoud of diensten die beschikbaar worden gesteld op of toegankelijk zijn via deze website, wordt in de huidige staat geleverd. Voor zover wettelijk toegestaan geeft Kynetec geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook voor de inhoud op deze website.

11.2 Kynetec wijst alle expliciete of impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, niet-inbreuk, titel, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Kynetec garandeert niet dat de functies op deze website of het materiaal of de inhoud op deze website ononderbroken en vrij van fouten zijn, dat gebreken worden gecorrigeerd of dat deze website of de server waarop deze beschikbaar is, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

12. Annulering

12.1 Kynetec kan het account van een lid zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen als het lid deze algemene voorwaarden schendt of anderszins overtreedt.

12.2 Leden kunnen zich te allen tijde afmelden voor deze dienst door naar het profielgedeelte van hun Vetspanel-ledenaccount te gaan en onderaan de pagina te klikken op ‘Klik hier om af te melden’. Het annuleringsproces kan tot vier (4) dagen duren en leden kunnen nog steeds worden uitgenodigd voor enquêtes terwijl het proces wordt afgerond. Leden moeten zich ervan bewust zijn dat zodra het account van Vetspanel.com is verwijderd, alle punten die niet zijn ingewisseld VÓÓR de annulering van het account verloren gaan.

13. Inactieve accounts

13.1 Vetspanel en Kynetec behouden zich het recht voor om ledenaccounts die gedurende een periode van veertien (14) opeenvolgende maanden niet actief zijn geweest, te verwijderen. Een actief panellid is een lid dat zich heeft geregistreerd bij Vetspanel en heeft deelgenomen aan ten minste één (1) enquête of zijn/haar profielgegevens in de afgelopen veertien (14) maanden heeft bijgewerkt. ‘Deelgenomen’ wordt hier gedefinieerd als het begonnen zijn met deelname aan een enquête.

13.2 Een inactief account op Vetspanel.com is een account van een lid dat gedurende veertien (14) opeenvolgende maanden geen gebruik heeft gemaakt van het ledengedeelte van de Vetspanel-website en/of niet heeft deelgenomen aan enquêtes. Inactieve accounts ontvangen na twaalf (12) maanden inactiviteit een e-mailbericht en worden na veertien (14) maanden inactiviteit zonder waarschuwing verwijderd. Punten die op het moment van verwijdering nog op het account staan, gaan verloren.

14. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

14.1 Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kynetec zal dergelijke wijzigingen aanbrengen door ze op de Vetspanel-website te plaatsen. U dient deze website regelmatig op dergelijke wijzigingen te controleren. Als u deze website blijft bezoeken nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

15. Rechtsbevoegdheid en domiciliekeuze

15.1 Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik van deze website, zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

16. Kennisgevingen

16.1 Kennisgevingen die op grond hiervan vereist zijn, worden per e-mail gedaan en worden verzonden naar [email protected] in het geval van Vetspanel, en naar u op het e-mailadres dat door u aan Vetspanel is verstrekt tijdens het registratieproces, of een ander adres dat door een van de partijen is opgegeven.

17. Algemeen

17.1 Titels dienen uitsluitend ter referentie en definiëren, beperken, construeren of beschrijven op geen enkele wijze de reikwijdte of omvang van een dergelijk gedeelte. Als wij nalaten actie te ondernemen met betrekking tot een schending door u of anderen, doet dit geen afstand van onze rechten om actie te ondernemen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. Dit document beschrijft de volledige afspraak en overeenkomst tussen Kynetec en u met betrekking tot het onderwerp in dit document.

18. Scheidbaarheidsclausule

18.1 In het geval dat een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden geacht, worden deze geacht te zijn afgescheiden van deze algemene voorwaarden en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Elke bepaling die ongeldig is, wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk lijkt op en het best voldoet aan het beoogde doel van de ongeldige bepaling.

19. Vragen

19.1 Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of per post via Vetspanel c/o Kynetec, Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom.