Smluvní podmínky

Vetspanel je online nezávislý názorový panel složený z odborníků v oboru veterinárního lékařství.

Svým členstvím souhlasíte se všemi níže uvedenými podmínkami.

Členství ve Vetspanelu

Členy Vetspanelu se mohu stát veterinární chirurgové, lékaři, technici, veterinární sestry a veterinární manažeři. Všechny registrace musejí projít ověřením a schválením. Vetspanel si vyhrazuje právo členství kdykoli zamítnout nebo zrušit Členství v Vetspanelu nebude uděleno, pokud není možné ověřit totožnost nebo není důvěryhodná.

Poskytování přesných a pravdivých informací

Členové Vetspanelu se zavazují, že budou osobně vyplňovat všechny online dotazníky, které jim Vetspanel odešle, a že vyplněním online dotazníků nebo absolvováním rozhovorů nepověří žádnou další osobu, včetně zaměstnance. Jako člen Vetspanelu souhlasíte s tím, že agentuře CM Research předáte pravdivé informace jak při registraci profilu, tak při vyplňování dotazníků. Agentura CM Research a Vetspanel uplatňují politiku nulové tolerance podvodného nebo urážlivého jednání. Pokud agentuře CM Research poskytnete nepravdivé, neplatné nebo chybné informace nebo pokud budeme mít důvod se domnívat, že uvedené informace nejsou pravdivé, agentura CM Research ukončí vaše členství ve Vetspanelu. Ukončení členství v důsledku nepravdivých informací je spojeno s okamžitým propadnutím všech bodů nebo cen, pokud existují. Máte povinnost uvědomit agenturu CM Research a Vetspanel v případě, že víte nebo máte podezření, že se průzkumů vaším jménem účastní někdo jiný.

Mlčenlivost respondenta

Jako člen Vetspanelu souhlasíte, že během online průzkumu, skupinové diskuze nebo rozhovoru nevyzradíte žádné informace a zachováte v tajnosti všechny informace získané nebo shromážděné v souvislosti s dotazníky, jinými projekty průzkumu trhu nebo aktivitami souvisejícími s agenturou CM Research a Vetspanel. případně aktivitami jimi zajišťovanými. Než se zúčastníte určitých projektů průzkumu, můžete být požádáni o podpis dohody o mlčenlivosti nebo potvrzení ustanovení o mlčenlivosti. Všechny informace poskytnuté během vaší účasti v našem projektu průzkumu jsou důvěrné a budou použity výhradně pro účely prodiskutování a předání informací agentuře CM Research a Vetspanelu.

ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ

Členové Vetspanelu mohou odběr této služby kdykoli zrušit ve svém online účtu člena Vetspanelu výběrem možnosti „Další“ zhlavní nabídkya potévýběrem položky „Smazat registraci“ Je třeba, aby si členové uvědomili, že po smazání účtu ze stránek Vetspanel.com přijdou o všechny body, které PŘED zrušením účtu nevyužili.

NEAKTIVNÍ ÚČTY

Vetspanel a agentura CM Research si vyhrazují právo smazat všechny účty, které nebyly aktivní v období 14 po sobě jdoucích měsíců.

Aktywny Panelista to członek, który zarejestrował się w Vetpanel i wziął udział w co najmniej jednej ankiecie lub zaktualizował dane swojego profilu w ciągu ostatnich 14 miesięcy.

Neaktivní účet na stránkách Vetspanel.com je účet člena, který buď nepoužil část pro členy na webových stránkách Vetspanelu, nebo který se nezúčastnil průzkumů v období 14 po sobě jdoucích měsíců. Neaktivním účtům bude po 12 měsících odeslán e-mail s upozorněním a po 14 měsících bez aktivity budou bez varování smazány. Případné body na těchto účtech budou v okamžiku zrušení ztraceny.

Body od Vetspanelu

Vetspanel odměňuje účastníky panelu formou bodového systému. Body je možné vyměnit za různé odměny, jako jsou dárkové poukazy, hotovost prostřednictvím služby PayPal, případně je možné je věnovat na dobročinné účely atd.
Body jsou platné po dobu 14 měsíců od připsání na váš účet. Pokud po uplynutí této doby nebudou využity, Vetspanel si vyhrazuje právo na jejich smazání z vašeho účtu.

Zodpovědnost za kontrolu data konce platnosti a doby platnosti vystavených poukazů proto nesou výhradně členové. Poukazy, které byly ve Vetspanelu vystaveny, ale nebyly využity před datem konce platnosti, není možné znovu vystavit. Vetspanel nenese odpovědnost za poukazy, které byly vystaveny, ale nevyužity před datem konce platnosti.

Podmínky programu doporučení kolegy

Aby byly splněny podmínky programu, vámi doporučený kolega musí být veterinárním pracovníkem v zemi specifikované ve výzvě Vetspanelu, musí být ochotný účastnit se průzkumu trhu s veterinárními produkty a službami a nesměl být členem Vetspanelu v období šesti měsíců před výzvou k doporučení.

Předáním údajů o kolegovi Vetspanelu potvrzujete, že tak činíte se souhlasem tohoto kolegy.

V okamžiku doporučení tento kolega nesmí být již doporučen jiným členem.
Abyste získali odměnu za doporučení, váš kolega musí použít odkaz uvedený v e-mailu s výzvou, jehož prostřednictvím se zaregistruje nebo zúčastní našeho průzkumu. Pokud tento konkrétní odkaz nepoužije, nebudete mít nárok na odměnu za doporučení kolegy.
Všechna doporučení procházejí procesem ověření, který zajišťuje, aby byl každý nový člen nebo účastník v našem průzkumu odborníkem v oboru veterinárního lékařství. Všechny informace odeslané prostřednictvím registračního formuláře nebo online průzkumu budou před připsáním odměny za doporučení přítele zkontrolovány.

Podmínkou obdržení bodové odměny za doporučení kolegy na váš účet je vaše aktivní členství ve Vetspanelu. Musíte být aktivním členem v období 12 měsíců před výzvou k doporučení, který se během této doby zúčastnil alespoň jednoho průzkumu. Vetspanel si vyhrazuje právo odebrat nebo vrátit body uplatněné prostřednictvím programu doporučení kolegy v případě, že existuje podezření na podvod či zneužití nebo že byly body připsány chybně. Vetspanel si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoli odvolat.