Vilkår og betingelser for Vetspanel

Dato for siste oppdatering: Kan 2024

Vetspanel er et nettbasert uavhengig meningspanel bestående av veterinærer. Disse vilkårene og betingelsene gjelder Vetspanel-nettstedet www.vetspanel.com (her referert til som «nettstedet») for registrerte medlemmer av Vetspanel-panelet («medlemmer») og de som ønsker å bli med. Det dekker også medlemskap i Vetspanel-panelet («panelet»), deltakelse i markedsundersøkelser på nett, telefon, videokonferanser eller med personlig oppmøte som er opprettet og administrert av Vetspanel («undersøkelser»). Dette inkluderer bruk av nettstedet og deltakelse i undersøkelser for personer som ikke er registrerte i panelet («ikke-medlemmer»).

Vetspanel, panelet, undersøkelser og nettstedet eies og drives av Kynetec. Ved å fortsette å gå gjennom og bruke dette nettstedet, bli eller forbli medlem av panelet eller delta i undersøkelser, godtar du å overholde og være bundet av følgende vilkår og betingelser for bruk («vilkårene og betingelsene»), som sammen med Vetspanels personvernerklæring gjelder for forholdet mellom deg og Kynetec i forhold til eller i forbindelse med dette nettstedet, panelet eller undersøkelsen og din bruk av disse. Din bruk av dette nettstedet, panelet eller undersøkelsen samt enhver tvist som oppstår som følge av slik bruk, er underlagt lovene i England og Wales og den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene.

Begrepet «Vetspanel» refererer til organisasjonen beskrevet ovenfor, som eies av Kynetec med registrert forretningadresse Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom. Begrepet «deg» refererer til den som bruker eller viser nettstedet, enhver deltaker i undersøkelsene eller enhver person som har registrert seg (eller bedt om å bli registrert) som medlem av Vetspanel-panelet.

1. Tjenester levert av Kynetec

1.1 Kynetec tilbyr alle enkeltpersoner gratis tilgang til nettstedet. Enkelte områder er kun tilgjengelige for medlemmer.

1.2 Kynetec tilbyr medlemmer muligheten til å delta i forskjellige veterinærrelaterte undersøkelser, inkludert nettundersøkelser, personlige intervjuer og gruppeintervjuer, videokonferanseintervjuer og telefonintervjuer. Ikke-medlemmer kan også gis mulighet til å delta.

1.3 Kunder gir Kynetec i oppdrag å samle inn forskningsdata på deres vegne (heretter referert til som «kunder»).

2. Medlemmenes plikter

2.1 Medlemskap i Vetspanel er tilgjengelig for alt veterinærpersonell, inkludert kirurger, leger, spesialister, teknikere, sykepleiere, ledere og studenter.

2.2 Ved å registrere deg som medlem av Vetspanel-panelet, bekrefter du at du ikke vil oppgi villedende eller falsk personlig informasjon og ikke registrere deg under falsk identitet. Alle registreringer er underlagt validering og godkjenning, og medlemskap i Vetspanel vil ikke bli godkjent dersom identiteten din ikke kan bekreftes eller er mistenkelig. Ved å registrere deg, godtar du at Kynetec kan bekrefte registreringsinformasjonen din. Kynetec vil kun bruke resultatene av en slik bekrefrtelse til å fastslå nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjonen du gir.

2.3 Kynetec forbeholder seg retten til å avslå eller avslutte registreringer når som helst, og kan nekte enhver og all nåværende eller fremtidig tilgang til eller bruk av dette nettstedet.

2.4 Vetspanel-medlemmer har kun tilgang til én (1) aktiv konto til enhver tid, selv om de har flere e-postadresser. Hvis et medlem viser seg å ha og å ha deltatt i undersøkelser med flere kontoer, forbeholder Kynetec seg retten til å fjerne en konto uten varsel. Hvis dette skjer, vil alle akkumulerte poeng på kontoen gå tapt.

2.5 Hvis et medlem viser seg å ha oppgitt usann eller unøyaktig informasjon, enten i medlemskontoen på Vetspanel eller i en undersøkelse, forbeholder Kynetec seg retten til å fjerne kontoen uten varsel. Hvis dette skjer, vil alle akkumulerte poeng på kontoen gå tapt.

2.6 Hvert medlem er ansvarlig for å oppdatere informasjonen sin gjennom nettstedet og for å sikre at den forblir nøyaktig.

2.7 For å få tilgang til medlemsdelen av dette nettstedet trenger du brukernavn og passord. Nye medlemmer vil bli tildelt et brukernavn, deres registrerte e-postadresse, og får tillatelse enten til å angi eller motta et midlertidig passord som bør endres så raskt som mulig. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til kontoen din, brukernavnet og passordet ditt. Enhver uautorisert bruk av kontoen, brukernavnet eller passordet ditt må umiddelbart rapporteres til Kynetec eller Vetspanel.

2.8 Du bekrefter at du ikke vil bryte noen ansettelsesvilkår ved å delta i undersøkelser.

2.9 Ved å registrere seg som medlem, bekrefter alle medlemmer at de vil overholde følgende:

a) Du kan ikke ha mer enn én (1) konto, som nevnt ovenfor.

b) Du kan ikke la andre personer (verken medlemmer eller ikke-medlemmer) delta i en undersøkelse ved å bruke kontoen din.

c) Du kan ikke bruke boter, algoritmer, kunstig intelligens, maskiner eller andre automatiske funksjoner til å generere undersøkelsessvar, annet innhold eller tilganger til nettsider.

d) Du kan ikke opprette tilgang til noen Kynetec- eller Vetspanel-nettside eller -nettsteder der en person blir bedt om å lese materiale som har som primært formål å generere fortjeneste.

e) Du kan ikke bruke eller få tilgang til dette nettstedet for kommersielle formål.

f) Du kan ikke manipulere resultatene av noen undersøkelser på eller i forbindelse med dette nettstedet eller Kynetec generelt.

g) Du kan ikke forstyrre dette nettstedet eller andre medlemmers bruk av og/eller tilgang til dette nettstedet.

h) Du kan ikke kopiere eller ramme inn deler av dette nettstedet på et annet nettsted, endre utseendet til dette nettstedet eller sette opp lenker fra andre nettsteder til noen nettside på dette nettstedet uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Kynetec.

3. Innholdsansvar

3.1 Kynetecfraskriver seg uttrykkelig ethvert og alt ansvar, erstatningsansvar og forklaringsplikt for alt innhold eller annet materiale som er lagt ut på dette nettstedet eller i undersøkelser av noe(n) medlem(mer) eller deltakere i undersøkelsen. Du har det fulle ansvaret, erstaningsansvar og forklaringsplikt for all informasjon som sendes inn, lastes opp og/eller gjøres tilgjengelig av deg, inkludert nøyaktigheten av slik informasjon.

3.2 Kynetec og Vetspanel har en nulltoleransepolicy for uredelig eller støtende oppførsel. Du samtykker i å ikke legge ut eller sende noe truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, skandaløst eller provoserende innhold, materiale eller informasjon eller annet innhold, materiale eller informasjon som kan bryte gjeldende lover.

3.3 At du har sendt inn, lastet opp og/eller gjort tilgjengelig meninger eller råd, utgjør ikke en godkjenning av disse fra Kynetec. Du gir herved avkall på, fritar og frikjenner Kynetec fra alle slags krav, skadeserstatningskrav, forlangender, ansvar, tap, og/eller kostnader og utgifter, inkludert, uten begrensning, rimelige advokatsalærer og rettskostnader som oppstår ut fra, som følge av, relatert til og/eller i forbindelse med innhold, materiale og/eller informasjon som er sendt inn, lastet opp og/eller gjort offentlig tilgjengelig av deg. Ved eventuelle slike krav godtar du å holde Kynetec skadesløs for eventuelt ansvar, tap, erstatninger, kjennelser og/eller kostnader og/eller utgifter, inkludert, uten begrensning, rimelige advokatsalærer og/eller rettskostnader Kynetec har pådratt seg for å forsvare seg mot slike krav.

3.4 Nettstedet kan inkludere eller inneholde lenker til andre nettsteder som vedlikeholdes og/eller drives av tredjeparter, eller informasjon om produkter eller tjenester som tilbys av tredjeparter. Kynetec fraskriver seg ethvert og alt slags erstatningsansvar, ansvar og/eller forklaringsplikt for innhold, produkter eller tjenester som er oppført på de lenkede nettstedene, i den maksimale utstrekning som er tillatt i henhold til gjeldende lov.

3.5 Kynetec forbeholder seg den absolutte retten til å endre eller slette innholdsmateriale og/eller informasjon som er sendt inn, lastet opp og/eller gjort offentlig tilgjengelig av ethvert medlem på dette nettstedet.

4. Deltakelse i undersøkelse

4.1 Medlemmer kan motta undersøkelsesinvitasjoner via e-post. Din deltakelse i en undersøkelse er helt valgfri og frivillig.

4.2 Vetspanels unnlatelse av å invitere deg til å delta i en bestemt undersøkelse eller undersøkelser skal ikke gi opphav til søksmål mot Kynetec.

4.3 Du bekrefter at du vil svare på og fullføre alle undersøkelser på en nøyaktig og ærlig måte. Å gi feil eller upassende svar kan føre til kansellering av medlemskapet ditt uten forvarsel.

4.4 Eventuelle undersøkelser sendt til deg av Vetspanel må gjennomføres av deg personlig (eller ikke i det hele tatt), og du må ikke delegere deltakelse i undersøkelser til noen andre personer, inkludert ansatte ved praksisen din. Det er ditt ansvar å varsle Kynetec og Vetspanel dersom du vet eller mistenker at noen andre deltar i undersøkelser under ditt navn.

4.5 Hvis du er en veterinær eller medisinsk fagperson, kan Kynetec bli pålagt å rapportere eventuelle bivirkninger nevnt i undersøkelser til lokale myndigheter. Kynetec eller Vetspanel kan kontakte deg via e-post for å innhente samtykke til at din personlig identifiserbare informasjon kan deles med kunden for den aktuelle undersøkelsen med det formål å rapportere de(n) nevnte bivirkningen(e). Du er ikke forpliktet til å gi et slikt samtykke, og bivirkningen(e) kan rapporteres anonymt.

4.6 Tilbaketrekking av deltakelse i bestemte undersøkelser er til enhver tid mulig. Ved å kansellere medlemskapet ditt, vil du bli ekskludert fra fremtidige undersøkelsesinvitasjoner så snart utmeldingsprosessen er fullført.

4.7 Du kan når som helst melde deg av videre kommunikasjon eller deltakelse ved å følge utmeldingsprosessen som er beskrevet på dette nettstedet og senere i dette dokumentet.

5. Kompensasjon med insentiver for undersøkelsesdeltakelse

5.1 Når Vetspanel inviterer deg til å delta i undersøkelser, kan Vetspanel tilby insentiver i form av Vetspanel-poeng (kun for medlemmer), gavekort, premier, veldedige donasjoner eller andre pengebelønninger («insentiver») som belønning for de som fullfører undersøkelsen korrekt og ærlig, og som en kompensasjon for tiden og innsatsen din.

5.2 Type og mengde insentiv vil spesifiseres i e-posten med invitasjon til undersøkelsen, og alternativer for innløsning av poeng vil bli presentert i delen «Løs inn» på Vetspanel-nettstedet for medlemmer. Ikke-medlemmer vil få flere detaljer og alternativer i selve undersøkelsen.

5.3 Du vil kun ha rett til insentivet hvis du fullfører undersøkelse helt, klikker på «Send inn» ved slutten av undersøkelsen og består eventuelle nødvendige valideringskontroller.

5.4 Avhengig av lovene i bostedslandet ditt, kan du bli pålagt å betale skatt på insentivet.

6. Vetspanel-poeng

6.1 Vetspanel gir medlemmene insentiver til å gjennomføre spørreundersøkelser ved hjelp av et poengsystem. Antallet tilgjengelige poeng for å fullføre en bestemt undersøkelse vil bli beskrevet i e-posten med invitasjonen til undersøkelsen og i selve undersøkelsen.

6.2 Poeng kan veksles inn mot ulike belønninger, inkludert gavekort, kontanter via PayPal eller veldedige donasjoner. Alternativer for innløsning av poeng vil bli presentert i «Løs inn»-delen på Vetspanel-nettstedet.

6.3 Poeng er gyldige i 14 måneder etter at de er kreditert kontoen din. Dersom poengene ikke er brukt etter denne perioden, forbeholder Vetspanel seg retten til å slette dem fra kontoen din.

6.4 Alle gavekuponger er utstyrt med en utløpsdato, og gyldighetsperioden varierer for hvert utstedende selskap. Det er derfor medlemmets eneansvar å kontrollere utløpsdatoen og gyldighetsperioden for innløste kuponger. Kuponger som har blitt innløst fra Vetspanel, men som ikke har blitt brukt før utløpsdatoen, kan ikke utstedes på nytt. Vetspanel kan ikke holdes ansvarlig for kuponger som har blitt innløst fra Vetspanel-medlemskontoen, men som ikke er brukt før utløpsdatoen.

6.5 Vetspanel forbeholder seg retten til å fjerne poeng fra kontoen din hvis det er mistanke om svindel eller misbruk, eller hvis poeng krediteres kontoen din ved en feiltakelse.

7. Henvise en kollega

7.1 Vetspanel kan kontakte deg på e-post for å invitere deg til å henvise en kollega til å delta i en bestemt undersøkelse, eller til å bli med i panelet.

7.2 For å være kvalifisert, må den kollegaen du henviser jobbe som veterinær i landet spesifisert i Vetspanel-invitasjonen, være villig til å delta i veterinærrelaterte markedsundersøkelser og må ikke ha vært Vetspanel-medlem i løpet av de seks månedene før henvisningsforespørselen. Kollegaen din kan ikke allerede ha blitt anbefalt av et annet medlem på tidspunktet for henvisningen.

7.3 Dersom du videreformidler informasjon om en kollega til Vetspanel, bekrefter du at du har kollegaens tillatelse til å gjøre dette.

7.4 For å motta henvisningsbelønningen må kollegaen din følge lenken i e-postinvitasjonen for å registrere seg eller delta i undersøkelsene våre. Hvis de ikke bruker denne bestemte lenken for å gjøre det, vil du ikke være kvalifisert for «Henvis en kollega»-belønning.

7.5 Alle henvisninger er gjenstand for en verifiseringsprosess for å sikre at eventuelle nye medlemmer og/eller deltakere i undersøkelsene våre er veterinærer og ikke allerede medlemmer. All informasjon som sendes inn via et registreringsskjema eller gjennom en undersøkelse, vil bli gjennomgått før tildelingen av belønningen «Henvis en kollega».

7.6 For å motta belønning for «Henvis en kollega» på kontoen din, må du være et aktivt Vetspanel-medlem. Du må ha vært medlem i 12 måneder før henvisningsforespørselen med minst én (1) undersøkelse fullført i løpet av denne tiden. Vetspanel forbeholder seg retten til å fjerne eller tilbakebetale kreditter som er gitt gjennom «Henvis en kollega»-ordningen hvis det er mistanke om svindel eller misbruk, eller krediteringen er gjort ved en feiltagelse. Vetspanel forbeholder seg retten til å trekke tilbake dette tilbudet når som helst.

8. Konfidensialitet

8.1 Når du deltar i en undersøkelse (inkludert nettbaserte undersøkelser, videokonferanseintervjuer, fokusgrupper, personlige intervjuer eller telefonintervjuer), samtykker du i at du ikke vil utlevere informasjon og at du vil holde all informasjon som du har fått eller fått innsikt i relatert til et spørreskjema eller andre markedsundersøkelsesprosjekter eller -aktiviteter knyttet til eller tilrettelagt av Kynetec og Vetspanel strengt konfidensiell. All informasjon som vises i undersøkelsene våre, inkludert svar eller informasjon gitt av deg, anses som konfidensiell og rettighetsbeskyttet informasjon tilhørende Kynetec og kundene deres.

8.2 Kopiering, skjermdumping, nedlasting eller utskrift av skjermbilder eller informasjon som du får tilgang til ved deltakelse i undersøkelser er forbudt, med mindre du blir spesifikt bedt om å gjøre det som en del av deltakelsen.

8.3 Du kan bli bedt om å signere en konfidensialitetsavtale eller bekrefte at du gir samtykke til konfidensialitetsbestemmelser før du deltar i enkelte undersøkelser. All informasjon gitt av deg under deltakelsen i en av undersøkelsene våre er konfidensiell, og skal utelukkende brukes med det formål å diskutere og gi informasjon til Kynetec, Vetspanel og kundene deres.

8.4 Alle aspekter av dette nettstedet, inkludert utseende, design, logoer, tekst, fotografier, undersøkelser og annet materiale, anses som rettighetsbeskyttet informasjon tilhørende Kynetec, og bør betraktes som sådan.

8.5 Du kan ikke kopiere, modifisere, vise, laste opp eller distribuere informasjonen på dette nettstedet uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Kynetec.

8.6 All kommunikasjon eller materiale du sender til Vetspanel eller Kynetec via e-post eller på annen måte, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag, undersøkelsessvar og profilinformasjon, er, og vil bli behandlet som, ikke-konfidensiell og ikke-rettighetsbeskyttet, med mindre noe annet er spesifikt angitt. Alt du sender eller legger ut kan brukes av Vetspanel, Kynetec eller dets tilknyttede selskaper til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, utlevering, overføring, publisering, kringkasting og til bruk i innlegg. Vetspanel, Kynetec eller dets tilknyttede selskaper står fritt til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som er inkludert i all kommunikasjon du sender til dette nettstedet, uten kompensasjon og for ethvert formål.

9. Personvern

9.1 Kynetec tar personvernet til personopplysningene dine svært alvorlig. For mer informasjon, se Vetspanels personvernerklæring.

9.2 Kynetec kan dele bestemte opplysninger fra profildata oppgitt av hvert medlem for å hjelpe kunder med å utforme undersøkelser eller velge ut medlemmer som kan delta. Personlig identifiserbar informasjon (navn, adresse, telefonnummer, klinikknavn, e-postadresse) vil imidlertid ikke bli utlevert til noen tredjepart uten samtykke fra deg.

10. Skadeløsholdelse og ansvarsbegrensninger

10.1 Du godtar å beskytte, forsvare og holde Kynetec, dets direktører, ledere, ansatte, og/eller agenter skadesløse fra og mot alle krav, forlangender, ansvar, skadeserstatningskrav, tap og kostnader og/eller utgifter fra tredjeparter, inkludert, uten begrensning, rimelige advokatsalærer og rettskostnader som oppstår som følge av, et resultat av, relatert til eller i forbindelse med ethvert brudd eller annen krenkelse fra deg av vilkårene og betingelsene og/eller gjeldende lov.

10.2 Vetspanel eller Kynetec skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for indirekte, tilfeldige, spesielle eller straffbare skader eller følgeskader, eller for tap av inntekt, tap av fortjeneste og/eller tap av goodwill som et medlem eller medlemmer av dette nettstedet eller andre har blitt utsatt for under eller i forbindelse med bruken av dette nettstedet eller som et resultat av Vetspanels eller Kynetecs ytelse eller manglende ytelse under disse vilkårene og betingelsene, uavhengig av om muligheten for slike skader har blitt formidlet til Vetspanel eller Kynetec eller med rimelighet kunne vært forutsett av Vetspanel eller Kynetec.

10.3 Verken Vetspanel eller Kynetec har ansvar eller er erstaningsansvarlige for noen skader, enten disse er direkte eller indirekte, tilfeldige eller spesielle skader eller følgeskader, eller tap som er et resultat av deltakelse i en undersøkelse som har blitt tilbudt medlemmer eller avhengighet av eller bruk av informasjon, produkter, tjenester eller varer som er oppført på eller levert gjennom dette nettstedet, unntatt der ansvar er pålagt av gjeldende lov.

11. Ansvarsfraskrivelse

11.1 Dette nettstedet, inkludert alt innhold eller tjenester som gjøres tilgjengelig på eller åpnes via dette nettstedet, leveres «som det er». I den grad det er tillatt ved lov, gir Kynetec ingen løfter eller garantier av noe slag for innholdet på dette nettstedet.

11.2 Kynetec fraskriver seg alle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, uten begrensninger, garantier om ikke-krenkelse, eierskap, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Kynetec garanterer ikke at funksjonene på dette nettstedet eller noe materiale eller innhold på det vil være uavbrutte eller feilfrie, at defekter vil bli rettet eller at dette nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig vil være fri for virus eller andre skadelige komponenter.

12. Kansellering

12.1 Kynetec kan suspendere eller avslutte en medlemskontouten forvarsel hvis medlemmet bryter eller på annen måte krenker disse vilkårene og betingelsene.

12.2 Medlemmer kan når som helst trekke seg fra denne tjenesten ved å gå til profildelen av Vetspanel-medlemskontoen og klikke på «Klikk her for å avslutte abonnementet» nederst på siden. Kanselleringsprosessen kan ta opptil fire dager, og medlemmer kan fortsatt bli invitert til undersøkelser mens prosessen fullføres. Medlemmer bør være klar over at når kontoen er slettet fra Vetspanel.com, vil poeng som ikke er innløst FØR kansellering av kontoen gå tapt.

13. Inaktive kontoer

13.1 Vetspanel og Kynetec forbeholder seg retten til å fjerne eventuelle medlemskontoer som ikke har vært aktive i en periode på 14 påfølgende måneder. En aktiv paneldeltaker er et medlem som har registrert seg for å bli med i Vetspanel og har deltatt i minst én undersøkelse, eller som har oppdatert profildataene sine i løpet av de siste 14 månedene. «Deltatt» er her definert som å ha begynt å delta i en undersøkelse.

13.2 En inaktiv konto på Vetspanel.com er en konto tilhørende et medlem som ikke har benyttet seg av medlemsområdet på Vetspanel-nettstedet og/eller ikke har deltatt i undersøkelser i 14 påfølgende måneder. Inaktive kontoer vil få tilsendt en e-postmelding etter 12 måneder uten aktivitet, og blir slettet uten advarsel etter 14 måneder uten aktivitet. Eventuelle poeng som gjenstår på kontoen på tidspunktet for sletting, vil gå tapt.

14. Endringer i de generelle vilkårene og betingelsene

14.1 All informasjon som legges ut på dette nettstedet, kan endres uten varsel. Disse vilkårene og betingelsene kan endres når som helst uten forvarsel. Kynetec vil gjøre slike endringer ved å legge dem ut på Vetspanel-nettstedet. Du bør regelmessig sjekke dette nettstedet for slike endringer. Hvis du fortsatt bruker dette nettstedet etter slike endringer, er dette en utvetydig bekreftelse på at du aksepterer disse endringene.

15. Rettslig jurisdiksjon og adresse for rettshandlinger

15.1 Din bruk av dette nettstedet og enhver tvist som oppstår som følge av slik bruk, er underlagt lovene i England og Wales og den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene.

16. Varslinger

16.1 Eventuelle varslinger som kreves i henhold til dette skal gis via e-post og sendes til [email protected] for Vetspanel, og til deg på e-postadressen du har oppgitt til Vetspanel under registreringsprosessen, eller en annen adresse som er spesifisert av en eller begge parter.

17. Generelt

17.1 Overskrifter er kun for referanseformål og definerer, begrenser, tolker eller beskriver på ingen måte omfanget av det aktuelle avsnittet. Vår unnlatelse av å handle i tilknytning til et brudd av deg eller andre, innebærer ikke at vi gir avkall på rettighetene våre til å handle ved påfølgende eller lignende brudd. Dette dokumentet beskriver hele forståelsen og avtalen mellom Kynetec og deg med hensyn til emnet for dette dokumentet.

18. Utskillelse av enkeltbestemmelser

18.1 Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene anses som å være helt eller delvis ugyldig, skal den anses som skilt fra disse vilkårene og betingelsene, og de resterende bestemmelsene skal fortsatt gjelde helt og fullt. Enhver bestemmelse som er ugyldig, skal erstattes med en bestemmelse som er så lik den som mulig, og som i størst mulig grad oppfyller formålet med den ugyldige bestemmelsen.

19. Spørsmål

19.1 Hvis du har spørsmål eller bekymringer i tilknytning til disse vilkårene og betingelsene, kontakt oss på e-post på [email protected] eller via brevpost til Vetspanel c/o Kynetec, Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom.