Vilkår

Vetspanel er et online uavhengig meningspanel bestående av veterinærer.

Ved å bli medlem godtar du alle vilkår og betingelser angitt nedenfor.

Vetspanel Admissibility

Medlemskap i Vetspanel er åpent for veterinærer, leger, teknikere, veterinærsykepleiere og veterinærledere. Alle registreringer er underlagt validering og godkjenning. Vetspanel forbeholder seg retten til å avslå eller kansellere registreringer når som helst. Vetspanel-medlemskap vil ikke bli gitt hvis identiteten ikke kan bekreftes eller er mistroisk.

Nøyaktig og sannferdig avsløring

Vetspanel-medlemmer forplikter seg til personlig å fylle ut eventuelle nettbaserte undersøkelser sendt av Vetspanel og delegerer ikke gjennomføringen av nettbaserte spørreundersøkelser eller intervjuer til noen annen person, inkludert praksisansatte. Som Vetspanel-medlem godtar du å gi CM Research sannferdig informasjon gjennom hele profilregistreringen og mens du svarer på alle spørreundersøkelser. CM Research og Vetspanel opprettholder en nulltoleransepolicy for uredelig eller støtende oppførsel. Hvis du oppgir informasjon som er usann, ugyldig eller mangelfull til CM Research, eller vi har rimelig tvil om at slik informasjon er uærlig, vil CM Research avslutte ditt Vetspanel-medlemskap. Oppsigelse for uærlig informasjon inkluderer umiddelbar tap av eventuelle belønningspoeng eller premier, hvis noen. Det er ditt ansvar å varsle CM Research og Vetspanel dersom du vet, eller har mistanke om, at noen andre svarer på spørreundersøkelser i ditt navn.

Respondentens konfidensialitet

Som et Vetspanel-medlem, når du deltar i en nettbasert undersøkelse, fokusgruppe eller intervju, godtar du at du ikke vil avsløre informasjon og vil holde strengt konfidensiell informasjon innhentet eller innhentet angående spørreskjemaer eller andre markedsundersøkelsesprosjekter eller -aktiviteter knyttet til eller tilrettelagt av CM Research og Vetspanel. Du kan bli bedt om å signere en konfidensialitetsavtale eller bekrefte at du godtar konfidensialitetsbestemmelsene før du deltar i enkelte forskningsprosjekter. All informasjon som gis under din deltakelse i noen av våre forskningsprosjekter er konfidensiell og skal utelukkende brukes med det formål å diskutere og gi informasjon til CM Research og Vetspanel.

Oppsigelse av medlemskap

Vetspanel-medlemmer kan når som helst melde seg av denne tjenesten ved å gå inn på deres Vetspanel-medlemskonto her , velge “Mer” under hovedmenyen og velge“Slett registrering”. Medlemmer bør være klar over at når kontoen er slettet fra Vetspanel.com, vil poeng som ikke er innløst FØR kansellering av kontoen gå tapt.

Inaktive kontoer

Vetspanel og CM Research forbeholder seg retten til å fjerne alle kontoer som ikke har vært aktive i en periode på 14 måneder på rad.

En aktiv paneldeltaker er et medlem som har registrert seg for å bli med i Vetspanel og har deltatt i minst én undersøkelse eller har oppdatert profildataene sine i løpet av de siste 14 månedene.

En inaktiv konto på Vetspanel.com er en konto som holdes av et medlem som verken har benyttet seg av medlemsområdet på Vetspanel-nettstedet og/eller ikke deltatt i undersøkelser i 14 måneder på rad. Inaktive kontoer vil få tilsendt en e-postmelding etter 12 måneder med inaktivitet og slettet uten advarsel etter 14 måneder med inaktivitet. Eventuelle poeng som gjenstår på kontoen på tidspunktet for kansellering vil gå tapt.

Vetspanel poeng

Vetspanel motiverer paneldeltakere ved hjelp av et poengsystem. Poeng kan veksles inn i ulike belønninger som gavekort, kontanter via PayPal eller donert til veldedige organisasjoner etc.
Poengene er gyldige i 14 måneder etter at de er kreditert kontoen din. Dersom poeng ikke er brukt etter denne perioden, forbeholder Vetspanel seg retten til å slette dem fra kontoen din.

Alle kuponger er utstyrt med en utløpsdato og gyldighetsperioden varierer mellom hvert utstedende selskap, derfor er det medlemmenes ansvar å sjekke utløpsdatoen og gyldighetsperioden for innløste kuponger. Kuponger som er innløst fra Vetspanel, men som ikke er brukt før utløpsdatoen, kan ikke utstedes på nytt. Vetspanel kan ikke holdes ansvarlig for kupongene som er innløst fra Vetspanel medlemskonto, men som ikke er brukt før utløpsdatoen.

Henvis en kollega

For å være kvalifisert må din henviste kollega jobbe som veterinær i landet spesifisert i Vetspanel-invitasjonen, være villig til å delta i veterinærmarkedsundersøkelser og må ikke ha vært medlem av Vetspanel noen gang i løpet av de seks månedene før henvisningsforespørselen.

Hvis du videreformidler kollegas detaljer til Vetspanel, bekrefter du at du har din kollegas tillatelse til å gjøre det.

På tidspunktet for henvisningen må ikke kollegaen din allerede ha blitt anbefalt av et annet medlem.
For å motta henvisningsbelønningen må kollegaen din følge koblingen i e-postinvitasjonen for å registrere seg eller delta i forskningen vår. Hvis de ikke bruker denne spesifikke lenken for å gjøre det, vil du ikke være kvalifisert for «Henvis en kollega»-belønning.
Alle henvisninger er gjenstand for en verifiseringsprosess for å sikre at eventuelle nye medlemmer og/eller deltakere i vår forskning er veterinærer. All informasjon som sendes inn via et registreringsskjema eller gjennom en nettbasert spørreundersøkelse vil bli gjennomgått før tildelingen av «henvis en venn»-belønning.

For å motta kreditten for «Henvis en kollega»-belønningen på kontoen din, må du være et aktivt Vetspanel-medlem. Du må ha vært aktivt medlem i de 12 månedene før henvisningsforespørselen med minst 1 undersøkelse fullført i løpet av denne tiden. Vetspanel forbeholder seg retten til å fjerne eller tilbakebetale kreditter som er brukt gjennom «Refer a Colleague»-ordningen hvis det er mistanke om svindel eller misbruk eller hvis kreditter er gjort ved en feil. Vetspanel forbeholder seg retten til å trekke dette tilbudet når som helst.