Vetspanelin käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: saattaa 2024

Vetspanel on verkossa toimiva riippumaton eläinlääketieteen ammattilaisten mielipidepaneeli. Nämä käyttöehdot koskevat Vetspanel-paneeliin rekisteröityneille jäsenille (”jäsenet”) ja liittymistä haluaville henkilöille tarkoitettua Vetspanelin verkkosivustoa www.vetspanel.com (jäljempänä ”verkkosivusto”). Käyttöehdot kattavat myös Vetspanel-paneelin (”paneeli”) jäsenyyden; osallistumisen verkossa, puhelimitse, videokonferenssien muodossa tai kasvokkain toteutettuihin Vetspanelin luomiin ja hallinnoimiin markkinatutkimustutkimuksiin (”kyselytutkimukset”); ja myös muiden kuin paneeliin rekisteröityneiden osallistujien (”muut kuin jäsenet”) verkkosivuston käytön ja kyselytutkimuksiin osallistumisen.

Vetspanelin, paneelin, kyselytutkimukset ja verkkosivuston omistaa ja niitä ylläpitää Kynetec. Jatkamalla tämän verkkosivuston selaamista ja käyttämistä, liittymällä paneelin jäseneksi, pysymällä paneelin jäsenenä tai osallistumalla kyselytutkimuksiin sitoudut noudattamaan jäljempänä olevia käyttöehtoja (”käyttöehdot”), jotka yhdessä Vetspanelin tietosuojakäytännön kanssa säätelevät sinun ja Kynetecin välistä suhdetta liittyen tähän verkkosivustoon, paneeliin tai kyselytutkimuksiin ja niiden käyttöön. Tämän verkkosivuston, paneelin tai kyselytutkimusten käyttöön ja kaikkiin sen käytöstä johtuviin riita-asioihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja ja ne kuuluvat Englannin tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivaltaan.

Termillä ”Vetspanel” tarkoitetaan edellä kuvattua organisaatiota, jonka omistaa Kynetec ja jonka rekisteröity toimipaikka on Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom. Termillä ”sinä” tarkoitetaan verkkosivuston käyttäjää tai katselijaa, kyselytutkimuksen osallistujaa tai henkilöä, joka on rekisteröitynyt (tai pyytänyt rekisteröitymistä) Vetspanel-paneelin jäseneksi.

1. Kynetecin tarjoamat palvelut

1.1 Kynetec tarjoaa kaikille henkilöille maksuttoman pääsyn verkkosivustolle. Tietyt sivuston alueet ovat vain jäsenten käytettävissä.

1.2 Kynetec tarjoaa jäsenille mahdollisuuden osallistua erilaisiin eläinlääketieteeseen liittyviin kyselytutkimuksiin, kuten verkkokyselyihin, kasvokkain toteutettaviin yksilö- ja ryhmähaastatteluihin, videokonferenssihaastatteluihin ja puhelinhaastatteluihin. Myös muille kuin paneelin jäsenille voidaan antaa mahdollisuus osallistua.

1.3 Asiakkaat (jäljempänä ”asiakkaat”) antavat Kynetecille toimeksiannon kerätä tutkimustietoa puolestaan.

2. Jäsenten velvollisuudet

2.1 Vetspanelin jäsenyys on avoin kaikille eläinlääketieteen ammattilaisille, kuten kirurgeille, lääkäreille, erikoislääkäreille, teknikoille, hoitajille, johtajille ja alan opiskelijoille.

2.2 Rekisteröitymällä Vetspanel-paneelin jäseneksi sitoudut siihen, ettet anna harhaanjohtavia tai vääriä henkilötietoja etkä rekisteröidy väärällä henkilöllisyydellä. Kaikki rekisteröitymiset edellyttävät validointia ja hyväksyntää, eikä Vetspanelin jäsenyyttä myönnetä, jos henkilöllisyyttä ei voida vahvistaa tai jos siinä on jotain epäilyttävää. Rekisteröitymällä hyväksyt, että Kynetec voi verifioida rekisteritietosi. Kynetec käyttää kyseisen verifioinnin tuloksia ainoastaan toimittamiesi tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden määrittämiseen.

2.3 Kynetec pidättää oikeuden evätä tai lopettaa rekisteröitymiset milloin tahansa ja voi evätä minkä tahansa ja kaiken senhetkisen tai tulevan verkkosivuston käytön.

2.4 Vetspanelin jäsenelle sallitaan vain yksi (1) aktiivinen tili kerrallaan, vaikka hänellä olisi useita sähköpostiosoitteita. Jos jäsenellä todetaan olevan useita eri tilejä ja hänen todetaan osallistuneen kyselytutkimuksiin useammalla tilillä, Kynetec pidättää oikeuden poistaa tilin ilman ennakkoilmoitusta. Tällöin käyttäjä menettää kaikki tilille kertyneet pisteet.

2.5 Jos jäsenen todetaan antaneen vääriä tai epätarkkoja tietoja joko Vetspanelin jäsentilillään tai kyselytutkimuksessa, Kynetec pidättää oikeuden poistaa tilin ilman ennakkoilmoitusta. Tällöin käyttäjä menettää kaikki tilille kertyneet pisteet.

2.6 Jokainen jäsen vastaa omien tietojensa päivittämisestä verkkosivuston kautta ja tietojen pitämisestä paikkansapitävinä.

2.7 Tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan päästäksesi tämän verkkosivuston jäsenosioon. Uusille jäsenille annetaan käyttäjätunnus, joka on hänen rekisteröity sähköpostiosoitteensa. He voivat joko asettaa tai saada väliaikaisen salasanan, joista jälkimmäinen on vaihdettava mahdollisimman pian. Oman tilisi, käyttäjätunnuksesi ja salasanasi pitäminen luottamuksellisina on sinun vastuullasi. Tilisi, käyttäjätunnuksesi tai salasanasi luvattomasta käytöstä on ilmoitettava välittömästi Kynetecille tai Vetspanelille.

2.8 Vahvistat, ettet riko mitään työskentelysäännöksiä osallistumalla kyselyihin.

2.9 Rekisteröitymällä jäseneksi jokainen jäsen sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:

a) Sinulla saa olla vain yksi (1) tili, kuten edellä mainittiin.

b) Et saa antaa muiden henkilöiden (jäsenten tai muiden kuin jäsenten) osallistua kyselytutkimukseen käyttämällä tiliäsi.

c) Et saa käyttää botteja, algoritmeja, tekoälyä, koneita tai muita automaattisia toimintoja kyselyvastausten tai muun sisällön tuottamiseen tai verkkosivuille pääsemiseen.

d) Et saa luoda millekään Kynetecin tai Vetspanelin verkkosivulle tai verkkosivustolle pääsyä, jossa henkilöä pyydetään lukemaan materiaalia, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa voittoa.

e) Et saa käyttää tätä verkkosivustoa kaupallisiin tarkoituksiin.

f) Et saa manipuloida minkään tällä verkkosivustolla tai Kynetecillä tai niiden yhteydessä tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia.

g) Et saa häiritä tätä verkkosivustoa tai muiden jäsenten pääsyä verkkosivustolle ja/tai verkkosivuston käyttöä.

h) Et saa kopioida osia tästä verkkosivustosta tai esittää niitä kehyksissä jollakin toisella verkkosivustolla, muuttaa tämän verkkosivuston ulkoasua, tai luoda linkkejä joltakin toiselta verkkosivustolta jollekin tämän verkkosivuston sivulle ilman Kynetecin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

3. Vastuu sisällöstä

3.1 Kynetec nimenomaisesti sanoutuu irti kaikesta vastuusta, vastuuvelvollisuudesta ja tilivelvollisuudesta liittyen sisältöön tai muuhun materiaaliin, jota jäsenet tai kyselytutkimukseen osallistujat julkaisevat tällä verkkosivustolla tai kyselytutkimuksissa. Olet yksin vastuussa ja tilivelvollinen kaikista lähettämistäsi, lataamistasi ja/tai saataville asettamistasi tiedoista, mukaan lukien kyseisten tietojen paikkansapitävyydestä.

3.2 Kynetec ja Vetspanel eivät suvaitse minkäänlaista vilpillistä tai loukkaavaa käytöstä. Sitoudut olemaan julkaisematta ja lähettämättä uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, säädytöntä, sensaatiohakuista tai yllyttävää sisältöä, aineistoa tai tietoja tai mitään muutakaan sisältöä, aineistoa tai tietoa, joka voivat rikkoa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

3.3 Mielipiteiden tai neuvojen lähettäminen, lataaminen ja/tai asettaminen saataville ei merkitse sitä, että niillä on Kynetecin hyväksyntä. . Luovut, ja vapautat Kynetecin, kaikista lähettämääsi, lataamaasi ja/tai julkisesti saataville asettamaasi sisältöön, aineistoon ja/tai tietoihin liittyvistä tai niistä johtuvista tai aiheutuvista vaateista, vahingoista, vaatimuksista, vastuista, menetyksistä ja/tai kustannuksista ja kuluista, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajopalkkiot ja oikeudenkäyntikulut. Jos tällaisia vaateita esitetään, sitoudut korvaamaan Kynetecille kaikki vastuut, tappiot, korvaukset, tuomiot ja/tai kustannukset ja/tai kulut, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajopalkkiot ja/tai oikeudenkäyntikulut, joita Kynetecille aiheutuu vaateiden puolustamisesta.

3.4 Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille ja/tai toteuttamille verkkosivustoille tai tietoja kolmansien osapuolten tarjoamista tuotteista tai palveluista. Kynetec sanoutuu irti kaikesta vastuusta, vastuuvelvollisuudesta ja/tai tilivelvollisuudesta linkitettyjen verkkosivustojen sisältöön tai niillä lueteltuihin tuotteisiin tai palveluihin sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

3.5 Kynetec pidättää ehdottoman oikeuden muuttaa tai poistaa mitä tahansa sisältöä, aineistoa ja/tai tietoja, joita jäsen on lähettänyt, ladannut ja/tai asettanut julkisesti saataville tälle verkkosivustolle.

4. Kyselytutkimukseen osallistuminen

4.1 Jäsenet voivat saada kyselykutsuja sähköpostitse. Osallistumisesi kyselytutkimukseen on täysin valinnaista ja vapaaehtoista.

4.2 Kutsumatta jääminen johonkin Vetspanelin kyselytutkimukseen tai kyselytutkimuksiin ei ole peruste kanteen nostamiselle Kynetecia vastaan.

4.3 Sitoudut antamaan täsmällisiä ja täydellisiä vastauksia kaikissa kyselytutkimuksissa. Jäsenyytesi voidaan peruuttaa ilman ennakkoilmoitusta, mikäli annat vääriä tai epäasiallisia vastauksia.

4.4 Sinun on vastattava itse kaikkiin Vetspanelin sinulle lähettämiin kyselytutkimuksiin (tai voit olla vastaamatta niihin), mutta osallistumista kyselytutkimuksiin ei saa delegoida toisille henkilöille, ei myöskään muille saman vastaanoton työntekijöille. . Sinulla on velvollisuus ilmoittaa Kynetecille ja Vetspanelille, jos tiedät tai epäilet jonkun muun osallistuvan kyselytutkimuksiin sinun nimissäsi.

4.5 Jos olet eläinlääketieteen tai terveydenhuollon ammattilainen, Kynetec voi joutua ilmoittamaan kyselytutkimuksissa mainituista haittavaikutuksista paikallisille viranomaisille. Kynetec tai Vetspanel voi pyytää sinulta sähköpostitse suostumustasi siihen, että tunnistettavissa olevia henkilötietojasi välitetään kyseisen kyselytutkimuksen toimeksiantaneelle asiakkaalle mainitun haittatapahtuman (mainittujen haittatapahtumien) raportointia varten. Sinun ei tarvitse antaa tätä suostumusta, vaan haittatapahtumasta/haittatapahtumista voidaan ilmoittaa nimettömästi.

4.6 Osallistumisen kyselytutkimuksiin voi peruuttaa milloin tahansa, ja jäsenyyden peruuttaminen johtaa siihen, ettei tulevia kyselykutsuja lähetetä sen jälkeen, kun jäsenyyden peruuttamisprosessi on saatu päätökseen.

4.7 Tulevan viestinnän ja osallistumisen voi peruuttaa milloin tahansa noudattamalla tällä verkkosivustolla ja myöhemmin näissä ehdoissa kuvattua peruutusprosessia.

5. Palkkion maksu osallistumisesta kyselytutkimukseen

5.1 Kutsuessaan sinut osallistumaan kyselytutkimuksiin Vetspanel voi tarjota palkkioksi Vetspanel-pisteitä (vain jäsenille), lahjakortteja, arvontoja, lahjoituksia hyväntekeväisyyteen tai muita rahapalkkioita (”palkkiot”). Nämä tarjotaan palkkioksi asianmukaisista ja rehellisistä vastauksista kyselytutkimuksiin sekä korvaukseksi ajastasi ja vaivannäöstäsi.

5.2 Palkkion tyyppi ja summa ilmoitetaan kyselytutkimuksen sähköpostikutsussa ja pisteiden käyttövaihtoehdot esitetään Vetspanelin verkkosivuston jäsensivujen ”Pisteiden käyttö” -osiossa. Muille kuin jäsenille annetaan lisätietoja ja vaihtoehtoja itse kyselyssä.

5.3 Sinulla on oikeus palkkioon vain, jos suoritat 100 % kyselystä, napsautat lopussa ”Lähetä”-painiketta ja läpäiset kaikki tarvittavat validointitarkastukset.

5.4 Asuinmaasi lainsäädännöstä riippuen voit joutua maksamaan palkkioista veroja.

6. Vetspanel-pisteet

6.1 Vetspanel palkitsee jäsenensä kyselytutkimusten täyttämisestä pistejärjestelmän avulla. Kyselytutkimuksen täyttämisestä saatavien pisteiden määrä ilmoitetaan kyselytutkimuksen sähköpostikutsussa ja itse kyselyssä.

6.2 Pisteitä voi vaihtaa erilaisiin palkintoihin, kuten lahjakortteihin, käteiseen PayPalin kautta tai lahjoituksiin hyväntekeväisyyteen. Eri vaihtoehdot pisteiden käyttöön esitetään Vetspanelin verkkosivuston ”Pisteiden käyttö” -osiossa.

6.3 Pisteet ovat voimassa 14 kuukautta sen jälkeen, kun ne on lisätty tilillesi. Jos pisteitä ei ole käytetty tämän ajanjakson jälkeen, Vetspanel pidättää oikeuden poistaa ne tililtäsi.

6.4 Kaikissa lahjakorteissa on viimeinen käyttöpäivä ja niiden voimassaoloaika vaihtelee niiden myöntäjästä riippuen. On yksin jäsenen vastuulla tarkastaa lunastamiensa lahjakorttien viimeinen käyttöpäivä ja voimassaoloaika. Vetspanelista lunastettuja lahjakortteja ei ole mahdollista myöntää uudelleen, jos niitä ei ole käytetty viimeiseen käyttöpäivään mennessä. Vetspanel ei ole vastuussa Vetspanelin jäsentililtä lunastetuista lahjakorteista, joita ei ole käytetty niiden viimeiseen käyttöpäivään mennessä.

6.5 Vetspanel pidättää oikeuden poistaa pisteitä tililtäsi, jos se epäilee petosta tai väärinkäyttöä tai jos pisteitä on lisätty tilillesi virheellisesti.

7. Suosittele kollegaa

7.1 Vetspanel voi ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse ja pyytää sinua suosittelemaan kollegaa osallistumaan johonkin tiettyyn tutkimukseen tai liittymään paneeliin.

7.2 Osallistumiskriteerit täyttävä kollega työskentelee eläinlääketieteen ammattilaisena Vetspanelin kutsussa mainitussa maassa, on halukas osallistumaan eläinlääketieteelliseen markkinatutkimukseen, eikä ole ollut Vetspanelin jäsen suosittelupyyntöä edeltävien kuuden kuukauden aikana. Tämä kollega ei voi olla henkilö, jota joku toinen jäsen on jo suositellut suositellessasi häntä.

7.3 Jos välität kollegasi tiedot Vetspanelille, vahvistat saaneesi kollegaltasi luvan siihen.

7.4 Saadaksesi suosittelupalkkion kollegasi on käytettävä kutsusähköpostissa olevaa linkkiä rekisteröitymiseen tai tutkimukseemme osallistumiseen. Jos hän ei käytä linkkiä, sinulla ei ole oikeutta saada ”Suosittele kollegaa” -palkkiota.

7.5 Kaikki suositukset tarkastetaan verifiointiprosessin avulla, jolla varmistetaan, että kaikki uudet jäsenet ja/tai tutkimustemme osallistujat ovat eläinlääketieteen ammattilaisia eivätkä he ole vielä jäseniä. Kaikki rekisteröintilomakkeen tai kyselyn kautta toimitetut tiedot tarkistetaan ennen ”suosittele kollegaa” -palkkion myöntämistä.

7.6 Jotta voit saada ”Suosittele kollegaa” -palkkion tilillesi, sinun on oltava aktiivinen Vetspanelin jäsen. Sinun on täytynyt olla jäsen 12 kuukautta ennen suosittelupyynnön tekemistä ja osallistua tänä aikana vähintään yhteen (1) kyselytutkimukseen. Vetspanel pidättää oikeuden poistaa tai palauttaa ”suosittele kollegaa” -ohjelman kautta myönnetyt palkkiot, jos se epäilee petosta tai väärinkäyttöä tai jos palkkio on maksettu virheellisesti. Vetspanel pidättää oikeuden peruuttaa tämän tarjouksen milloin tahansa.

8. Luottamuksellisuus

8.1 Osallistuessasi kyselytutkimukseen (mukaan lukien verkkokyselyihin, videokonferenssihaastatteluihin, fokusryhmiin, kasvokkain toteutettuihin haastatteluihin tai puhelinhaastatteluihin) sitoudut siihen, ettet paljasta tietoja ja että pidät ehdottoman luottamuksellisina kaikki tiedot, jotka olet saanut tai poiminut jostakin Kyneteciin ja Vetspaneliin liittyvästä tai niiden edistämästä kyselylomakkeesta tai muusta markkinatutkimushankkeesta tai -toimesta. Kaikkia kyselytutkimuksissamme näytettyjä tietoja, mukaan lukien sinun antamiasi vastauksia tai tietoja, pidetään Kynetecin ja sen asiakkaiden luottamuksellisina omistusoikeuden alaisina tietoina.

8.2 Kyselyihin osallistumisen aikana näytettyjen sivujen tai tietojen kopiointi, kuvakaappaaminen, lataaminen tai tulostaminen on kielletty, ellei sitä ole erikseen pyydetty osana osallistumistasi.

8.3 Sinua saatetaan pyytää allekirjoittamaan salassapitosopimus tai vahvistamaan, että hyväksyt luottamuksellisuutta koskevat säännöt ennen osallistumista joihinkin tutkimushankkeisiin. Kaikki tiedot, joita annat osallistuessasi tutkimushankkeisiimme, ovat luottamuksellisia, ja niitä käytetään ainoastaan tiedoista keskustelemiseen ja tietojen toimittamiseen Kynetecille, Vetspanelille ja sen asiakkaille.

8.4 Kaikki tämän verkkosivuston osa-alueet, mukaan lukien sen ulkoasu, suunnittelu, logot, teksti, valokuvat, kyselyt ja muut materiaalit, katsotaan Kynetecin omistusoikeuden alaisiksi tiedoiksi, ja ne on pidettävä sellaisina.

8.5 Et saa kopioida, muuttaa, näyttää, ladata tai levittää tämän verkkosivuston tietoja ilman Kynetecin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.

8.6 Kaiken Vetspanelille tai Kynetecille sähköpostitse tai muulla tavoin lähettämäsi viestinnän tai aineiston, mukaan lukien tietojen, kysymysten, kommenttien, ehdotusten, kyselyvastausten ja profiilitietojen, katsotaan olevan ei-luottamuksellista ja ei-omistuksellista tietoa, ellei erikseen toisin mainita. Vetspanel, Kynetec ja sen tytäryhtiöt voivat käyttää kaikkea lähettämääsi ja julkaisemaasi mihin tahansa tarkoitukseen. Se voi mm. jäljentää, paljastaa, levittää, julkaista, lähettää ja postata kyseistä sisältöä. Vetspanel, Kynetec ja sen tytäryhtiöt saavat käyttää vapaasti kaikkia tälle verkkosivustolle lähettämiisi viesteihin sisältyviä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita ilman korvausta ja mihin tahansa tarkoitukseen.

9. Yksityisyys

9.1 Kynetec suhtautuu henkilötietojesi yksityisyyteen erittäin vakavasti. Lisätietoja on Vetspanelin tietosuojakäytännössä.

9.2 Kynetec voi jakaa tiettyjä jäsenten antamia profiilitietoja auttaakseen asiakkaita suunnittelemaan kyselytutkimuksia tai valitsemaan jäseniä osallistumaan niihin. Tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, klinikan nimi, sähköpostiosoite) ei kuitenkaan luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

10. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

10.1 Sitoudut vapauttamaan Kynetecin, sen johtajat, toimihenkilöt, työntekijät ja/tai edustajat vastuusta sekä puolustamaan ja suojelemaan niitä kaikilta kolmansien osapuolten vaateilta, vaatimuksilta, vastuilta, vahingoilta, menetyksiltä ja kustannuksilta ja/tai kuluilta, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajokulut ja oikeudenkäyntikustannukset, jotka johtuvat siitä, aiheutuivat siksi tai liittyvät siihen, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja ja/tai sovellettavaa lakia.

10.2 Vetspanel tai Kynetec eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai rangaistusluonteisista menetyksistä tai vahingoista, eivätkä tulojen menetyksestä, voittojen menetyksestä ja/tai liikearvon menetyksestä, joita tämän verkkosivuston jäsenelle, jäsenille tai muille henkilöille aiheutuu tämän verkkosivuston käyttöön liittyen tai sen seurauksena, että Vetspanel tai Kynetec on pannut nämä käyttöehdot täytäntöön tai laiminlyönyt niitä, riippumatta siitä, oliko Vetspanelille tai Kynetecille ilmoitettu kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta tai olisiko Vetspanel tai Kynetec voinut kohtuudella ennakoida ne.

10.3 Vetspanel tai Kynetec eivät ole vastuussa mistään vahingoista, olivatpa ne suoria tai epäsuoria, satunnaisia, erityisiä tai välillisiä, eivätkä menetyksistä, jotka johtuvat osallistumisesta johonkin jäsenille tarjottuun kyselytutkimukseen tai tällä verkkosivustolla lueteltujen tai sen kautta tarjottujen tietojen, tuotteiden, palvelujen tai kauppatavaroiden käyttämisestä, paitsi silloin kun sovellettava laki velvoittaa vastuuseen.

11. Vastuuvapauslauseke

11.1 Tämä verkkosivusto, mukaan lukien kaikki verkkosivuston kautta saataville asetettu tai käytetty sisältö tai palvelut, tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Kynetec ei anna minkäänlaisia vakuutuksia tai takuita tämän verkkosivuston sisällöstä lain sallimissa rajoissa.

11.2 Kynetec kiistää kaikki nimenomaiset tai implisiittiset takuut, mukaan lukien rajoituksetta rikkomattomuus, omistusoikeus, myyntikelpoisuus tai soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Kynetec ei takaa, että tämän verkkosivuston sisältämät toiminnot, materiaali tai sisältö on keskeytymätöntä tai virheetöntä, että viat korjataan tai että tällä verkkosivustolla tai sen tarjoavalla palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

12. Peruuttaminen

12.1 Kynetec voi keskeyttää tai lopettaa jäsenen tilin ilman ennakkoilmoitusta, jos jäsen rikkoo tai laiminlyö muuten näitä käyttöehtoja.

12.2 Jäsenet voivat peruuttaa tämän palvelun milloin tahansa siirtymällä Vetspanelin jäsentilinsä profiiliosioon ja napsauttamalla sivun alareunassa olevaa ”Peruuta tilaus napsauttamalla tähän” -painiketta. Peruutusprosessi voi kestää jopa neljä päivää, ja jäsenet voivat saada edelleen kutsuja kyselyihin, kunnes prosessi on saatu päätökseen. Jäsenten on hyvä tietää, että kun tili poistetaan Vetspanel.com-sivustolta, kaikki pisteet, joita ei ole lunastettu ENNEN tilin peruuttamista, menetetään.

13. Käyttämättömät tilit

13.1 Vetspanel ja Kynetec pidättävät oikeuden poistaa kaikki jäsentilit, joita ei ole käytetty 14 peräkkäiseen kuukauteen. Aktiivinen panelisti on jäsen, joka on rekisteröitynyt Vetspaneliin ja osallistunut vähintään yhteen kyselyyn tai päivittänyt profiilitietonsa viimeisten 14 kuukauden aikana. ”Osallistunut” määritellään tässä yhteydessä siten, että osallistuminen kyselytutkimukseen on aloitettu.

13.2 Käyttämätön tili Vetspanel.com-sivustolla on sellaisen jäsenen tili, joka ei ole käyttänyt Vetspanel-sivuston jäsenaluetta ja/tai ei ole osallistunut kyselyihin 14 peräkkäiseen kuukauteen. Käyttämättömästä tilistä lähetetään ilmoitus sähköpostitse, kun tili on ollut käyttämättömänä 12 kuukauden ajan, ja tili poistetaan ilman varoitusta oltuaan käyttämättömänä 14 kuukauden ajan. Kaikki tilin poistohetkellä tilillä olevat pisteet menetetään.

14. Muutokset yleisiin käyttöehtoihin

14.1 Kaikki tällä verkkosivustolla julkaistut tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. . Kynetec tekee muutokset julkaisemalla ne Vetspanelin verkkosivustolla. Sinun tulee käydä säännöllisesti tällä verkkosivustolla tarkastamalla mahdolliset muutokset. Jos jatkat verkkosivuston käyttöä muutosten jälkeen, osoitat yksiselitteisesti hyväksyneesi kyseiset muutokset.

15. Toimivalta ja prosessiosoite

15.1 Tämän verkkosivuston käyttöön ja kaikkiin tämän verkkosivuston käytöstä johtuviin riita-asioihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja ja ne kuuluvat Englannin tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivaltaan.

16. Ilmoitukset

16.1 Kaikki näiden käyttöehtojen edellyttämät ilmoitukset tulee tehdä sähköpostitse ja lähettää Vetspanelin kohdalla osoitteeseen [email protected] ja sinun kohdallasi siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka annoit Vetspanelille rekisteröintiprosessin aikana, tai johonkin toiseen jommankumman osapuolen ilmoittamaan osoitteeseen.

17. Yleistä

17.1 Otsikot on tarkoitettu vain viitteiksi, eivätkä ne millään tavoin määrittele, rajoita, tulkitse tai kuvaa kyseisen jakson soveltamisalaa tai laajuutta. Se, että emme ryhdy toimiin sinun tai jonkun muun tahon rikkomuksen suhteen, ei merkitse luopumista oikeuksistamme ryhtyä toimiin myöhempien tai samankaltaisten rikkomusten suhteen. Tämä asiakirja sisältää koko Kynetecin ja sinun välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen tässä asiakirjassa esitetyistä asioista.

18. Erotettavuuslauseke

18.1 Jos yhden tai useamman näiden käyttöehtojen ehdon katsotaan olevan kokonaan tai osittain pätemätön, katsotaan se erotettavaksi näistä käyttöehdoista, ja muut ehdot pysyvät kaikilta osin voimassa. Pätemätön ehto korvataan ehdolla, joka on mahdollisimman samankaltainen kuin pätemätön ehto ja vastaa parhaiten sen tarkoitusta.

19. Kysymykset

19.1 Jos sinulla on näihin käyttöehtoihin liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Vetspanel c/o Kynetec, Weston Court, Weston, Newbury, Berks, RG20 8JE, United Kingdom.