Vilkår og betingelser

Vetspanel er et uafhængigt meningspanel bestående af faglærte ansat i veterinærbranchen.

Ved at blive medlem accepterer du alle vilkår og betingelser nedenfor.

Medlemsadgang til Vetspanel

Veterinærer, dyrlæger, veterinærteknikere, veterinærsygeplejersker og veterinære ledere kan blive medlem af Vetspanel. Alle tilmeldinger er med forbehold for bekræftelse og endelig godkendelse. Vetspanel forbeholder sig ret til at afvise eller opsige medlemsskab til enhver tid. Der kan ikke opnå medlemsskab af Vetspanel, hvis det ikke er muligt at bekræfte, eller der er mistillid til, ansøgerens identitet.

Korrekte og sandfærdige oplysninger

Medlemmer af Vetspanel forpligter sig til personligt at svare på spørgsmål i online spørgeundersøgelser fra Vetspanel og må ikke uddelegere besvarelse af online spørgeundersøgelser til andre personer, herunder medarbejdere. Som medlem af Vetspanel accepterer du at give CM Research sandfærdige oplysninger i din profil ved tilmeldingen og ved deltagelse i alle spørgeundersøgelser. CM Research og Vetspanel har en nultolerancepolitik over for svindel og stødende adfærd. Hvis du giver oplysninger, som er usande, ugyldige eller ufuldstændige, til CM Research, eller hvis der er rimelig tvivl fra vores side om, at disse oplysninger er ærlige, opsiger CM Research dit medlemsskab af Vetspanel. Opsigelse af medlemsskab på grund af uærlige oplysninger indebærer øjeblikkeligt tab af eventuelle point eller præmier. Du er forpligtet til at underrette CM Research og Vetspanel, hvis du har viden eller mistanke om, at andre deltager i spørgeundersøgelser i dit navn

Respondenters fortrolighedsansvar

Når du som medlem af Vetspanel deltager i en online spørgeundersøgelse, fokusgruppe eller et interview, accepterer du, at du ikke må videregive oplysninger, og at du har et strengt fortrolighedsansvar over for alle oplysninger, som du får indblik i eller indhenter i forbindelse med spørgeskemaer eller andre markedsanalyseprojekter eller -aktiviteter, som er relateret til eller foranlediget af CM Research og Vetspanel. Du vil eventuelt blive bedt om at underskrive en fortrolighedsaftale eller at acceptere fortrolighedsbetingelser inden deltagelse i bestemte analyseprojekter. Alle oplysninger, som du får ved din deltagelse i vores analyseprojekter, er fortrolige og må kun anvendes til at redegøre og stille information til rådighed for CM Research og Vetspanel.

Memebership annullering

Vetspanel-medlemmer kan til enhver tid afmelde sig fra denne tjeneste ved at få adgang til deres Vetspanel-medlemskonto online, vælge “Mere” under hovedmenuen ogvælge “Slet registrering”. Medlemmerne skal være opmærksomme på, at når der er slettet konto fra Vetspanel.com, vil eventuelle point, der ikke er indløst, FØR du har slettet kontoen, gå tabt.

Inaktive konti

Vetspanel og CM Research forbeholder sig ret til at fjerne eventuelle konti, som ikke har været aktive i en periode på 14 sammenhængende måneder.

En aktiv paneldeltager er et medlem, der har registreret sig til Vetspanel og har deltaget i mindst én undersøgelse eller har opdateret sine profildata inden for de sidste 14 måneder.

En inaktiv konto på Vetspanel.com er en konto hos et medlem, der ikke har benyttet sig af medlemmernes område på Vetspanels hjemmeside og / eller ikke deltog i undersøgelser i 14 på hinanden følgende måneder. Inaktive konti vil blive sendt en anmeldelse email efter 12 måneder og slettet uden advarsel efter 14 måneders inaktivitet. Eventuelle resterende point på kontoen på tidspunktet for annullering vil gå tabt.

Vetspanel medlemspoint

Medlemmer af Vetspanel belønnes med point. Disse point kan indløses til f.eks. gavekort, kontanter via PayPal eller doneres til velgørenhed mv.
Indsatte point på din konto er gyldige i 14 måneder efter indsættelsen. Derefter forbeholder Vetspanel sig ret til at slette point på din konto, som ikke er brugt.

Alle udstedte gavekort har en udløbsdato, og gyldighedsperioden varierer, alt efter hvilket firma der udsteder det. Derfor har medlemmer selv ansvar for at være opmærksom på udløbsdatoen og gyldighedsperioden for gavekort, som er indløst for point. Gavekort, som er indløst for point fra Vetspanel, men ikke brugt inden udløbsdatoen, kan ikke udstedes igen. Vetspanel påtager sig intet ansvar for gavekort, som er indløst for point, men ikke brugt inden udløbsdatoen.

Henvis en kollega

For at være berettiget skal din henviste kollega være ansat som faglært i veterinærbranchen i det land, som fremgår i invitationen fra Vetspanel, være villig til at deltage i veterinære markedsanalyser og må ikke have været medlem af Vetspanel i 6 måneder inden henvisningsanmodningen.

Hvis du videregiver en kollegas oplysninger til Vetspanel, bekræfter du, at du har din kollegas tilladelse til det.

På tidspunktet for henvisningen må din kollega ikke allerede have anbefalet et andet medlem.
For at du kan få point for henvisningen, skal din kollega klikke på linket i invitationsmailen for at tilmelde sig eller deltage i vores spørgeundersøgelse. Hvis din kollega ikke bruger dette link hertil, vil du ikke være berettiget til “henvis en kollega”-point.
Alle henvisninger skal igennem en bekræftelsesprocedure for at sikre, at nye medlemmer og/eller deltagere i vores spørgeundersøgelser er ansat som faglært i veterinærbranchen. Alle oplysninger, som indsendes på et tilmeldingsskema eller via en online spørgeundersøgelse, bliver kontrolleret inden tildeling af “henvis en kollega”-point.

Du skal være aktivt medlem af Vetspanel for at få indsat “henvis en kollega”-point på din konto. Du skal have været aktivt medlem i 12 måneder inden henvisningsanmodningen og fuldført mindst 1 spørgeundersøgelse i dette tidsrum. Vetspanel forbeholder sig ret til at fratage eller få refunderet opnåede “henvis en kollega”-point, hvis der er mistanke om svindel eller misbrug, eller hvis der indsat point ved en fejl. Vetspanel forbeholder sig ret til at trække dette tilbud tilbage til enhver tid.