Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany(-a) udziałem w Vetspanel, proszę przesłać e-mail na adres: contact@vetspanel.com

Specjaliści z branży opieki weterynaryjnej, tacy jak lekarze weterynarii, asystenci weterynarzy, menedżerowie w branży opieki weterynaryjnej, technicy itd.

Tak, może Pan/Pani. Jednakże, im szybciej wypełni Pan/Pani wniosek (zajmie to tylko minutę), tym szybciej będzie mógł/mogła Pan/Pani wziąć udział w naszych ankietach i wygrywać nagrody.

Każdy, kto zostaje członkiem Vetspanel musi posiadać swój własny adres e-mail, aby się zarejestrować. Dzięki temu każdy może uzupełnić ankietę i zbierać w nagrodę punkty.

Poprzez uczestnictwo i wypełnianie naszych ankiet telefonicznych, w formie wywiadów online, osobiście lub w grupach dyskusyjnych.

Natychmiast po wypełnieniu ankiety może Pan/Pani wejść na swoje konto Vetspanel i zrealizować swoje punkty.

Należy zalogować się na swoje konto Vetspanel, wybrać „Więcej” w Menu głównym i wybrać „Usuń zapis”. To spowoduje zamknięcie Pana/Pani konta i utratę jakichkolwiek niezrealizowanych punktów.

Proszę kliknąć sekcję dla członków w prawym górnym rogu i wprowadzić swoją nazwę użytkownika (którą będzie adres e-mail użyty w celach subskrypcji) oraz hasło.

Może Pan/Pani aktualizować swój profil, łącznie z informacjami kontaktowymi, imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail itd. w zakładce „Informacje dotyczące konta” oraz „Aktualizuj swój profil”.

Wchodząc na swoje konto Vetspanel, może Pan/Pani zobaczyć liczbę uzyskanych punktów w zakładce „Punkty”, wybierając „Punkty na moim koncie”.

Na stronie członkostwa w zakładce „Informacje dotyczące konta ” należy wybrać opcję „Zmień hasło”. 

W zakładce „Wymiana punktów” można wybrać opcje nagrody, takie jak kupony Amazon, zasilenie konta PayPal lub datek na rzecz organizacji charytatywnej.

Nagrody są zazwyczaj automatycznie dodawane do konta po pomyślnym ukończeniu badania. Czasami musimy ręcznie dopisywać nagrody do konta naszych członków. Jeżeli nie otrzymał(a) Pan/Pani swojej nagrody, prosimy o kontakt pod adresem contact@vetspanel.com.

Jest to natychmiastowy proces – po ukończeniu badania punkty od razu są dodawane do Pana/Pani konta.

Członkowie Vetspanel mogą otrzymywać punkty na swoje konto za każdym razem, gdy dokonują polecenia kolegi/koleżanki po otrzymaniu „zaproszenia do polecenia kolegi/koleżanki”. Wszystkie polecenia podlegają procesowi weryfikacyjnemu, ponieważ chcemy upewnić się, że wszyscy nowi członkowie i/lub uczestnicy naszych badań są specjalistami z branży opieki weterynaryjnej. Wszystkie informacje przekazane w formularzu rejestracyjnym lub poprzez ankietę online zostaną sprawdzone przed przekazaniem nagrody za „polecenie kolegi/koleżanki”.

Tylko aktywni członkowie Vetspanel mogą dokonywać polecenia kolegi/koleżanki. Jako członek Vetspanel, może Pan/Pani dokonać polecenia specjalisty z branży opieki weterynaryjnej za każdym razem, kiedy otrzyma Pan/Pani „zaproszenie do polecenia kolegi/koleżanki”.

Aby kwalifikować się do polecenia, kolega/koleżanka nie może jeszcze posiadać członkostwa Vetspanel, musi pracować w branży opieki weterynaryjnej w kraju, który został wymieniony w „zaproszeniu do polecenia kolegi/koleżanki” oraz musi być skłonny(-a) do uczestnictwa w badaniach rynku dotyczących branży weterynaryjnej. Inne możliwe wymagania dotyczące kwalifikowania się do udziału w programie, na przykład obecne stanowisko pracy lub specjalność, będą opisane w „zaproszeniu do polecenia kolegi/koleżanki”.

Tak, kandydaci mogą poprosić o dołączenie do Vetspanel poprzez naszą stronę. Jednak, jeżeli Pana/Pani kolega/koleżanka nie zarejestruje się lub nie weźmie udziału w badaniach bezpośrednio poprzez e-mail z „zaproszeniem do polecenia kolegi/koleżanki” i nie kliknie znajdującego się w nim odsyłacza, nie będzie Pan/Pani kwalifikował(a) się, by nagroda za polecenie została dopisana do Pana/Pani konta. Jeżeli potencjalni członkowie zainteresowani są dołączeniem do Vetspanel, a my poszukujemy respondentów konkretnie do danego badania, będą oni mieli możliwość pełnego członkostwa w Vetspanel po wzięciu udziału w tym badaniu.Jeżeli nie otrzymamy żadnej odpowiedzi po przesłaniu pierwszego e-maila z „zaproszeniem do polecenia kolegi”, najprawdopodobniej w ciągu 2 dni roboczych po pierwszym e-mailu prześlemy tej osobie kolejną wiadomość, by zapytać o ewentualne problemy techniczne lub czy osoba ta wolałaby zarejestrować się telefonicznie.

E-mail z „zaproszeniem do polecenia kolegi/koleżanki” będzie zawierał odsyłacz, na przykład do ankiety online lub na stronę rejestracyjną Vetspanel. Aby mógł/mogła Pan/Pani kwalifikować się do otrzymania nagrody za „polecenie kolegi/koleżanki”, osoba ta musi zarejestrować się lub w pełni wziąć udział w określonym badaniu przy pomocy tego odsyłacza. W nagrodę dopiszemy do Pana/Pani konta Vetspanel punkty (liczba punktów za jedno polecenie zostanie określona w „zaproszeniu do polecenia kolegi/koleżanki”). Stanie się to natychmiast po zarejestrowaniu się polecanej osoby lub gdy wypełni ona swoją pierwszą ankietę, albo w pełni weźmie udział w badaniu określonym w e-mailu z zaproszeniem. Punkty uzyskiwane w nagrodę dopisywane są bezpośrednio do Pana/Pani konta Vetspanel, gdzie może je Pan/Pani zamienić na dowolne certyfikaty upominkowe lub różne opcje kuponów dostępne w Pana/Pani kraju. Jeżeli potrzebuje Pan/Pani pomocy lub porady przy realizowaniu swoich punktów, proszę kliknąć tutaj. Wszystkie polecenia podlegają procesowi weryfikacyjnemu, ponieważ chcemy upewnić się, że wszyscy nowi członkowie i/lub uczestnicy naszych badań są specjalistami z branży opieki weterynaryjnej. Wszystkie informacje przekazane w formularzu rejestracyjnym lub poprzez ankietę online zostaną sprawdzone przed przekazaniem nagrody za „polecenie kolegi/koleżanki”.

Niektóre dane osobowe zostaną zebrane w momencie rejestracji. Vetspanel poprosi wtedy Pana/Panią o przekazanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, kodu pocztowego, urzędowego adresu i nazwy kraju. Dostarczane przez Pana/Panią informacje pomogą zadbać o to, aby tylko lekarze weterynarii, asystenci i inni specjaliści z branży opieki weterynaryjnej byli zapraszani do Vetspanel.

Pana/Pani dane osobowe są dostępne tylko dla nas.

Nie będziemy dzielić się żadnymi danymi osobowymi ani ich ujawniać bez Pana/Pani zgody. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy ujawnienie poufnych informacji może być wymagane przez prawo.

W przypadku problemów z odsyłaczem lub badaniem, prosimy o kontakt pod adresem contact@vetspanel.com. Naszym celem jest szybka reakcja i rozwiązanie problemu w ciągu 24 godzin.

CONTACT US

If you have any inquiries, or want to join us, please send us a message using this form. Thank you.

Wysyłanie

©2022 Vetspanel.comVetspanel | CM Research |

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?