har vi genomfört en covid-19-tracker som mäter effekterna av utbrottet för veterinärer och deras verksamheter i Europa, USA, Kanada och Australien.

Det finns en känsla av hopp inom veterinärkåren …

  • Oron börjar mattas av inom veterinärkåren: Jämfört med i mars kan vi nu se att veterinärer i de flesta länder visar mindre yrkesrelaterad och personlig oro. USA är dock ett undantag, där det har registrerats toppar för antal insjuknanden och dödsfall sedan början av april.
  • Veterinärerna börjar se en ökning av antalet kunder och leveranser: Enligt våra senaste uppgifter verkar det som om det värsta är över. Antalet veterinärer som rapporterar en ökning av antalet kunder har börjat öka i alla tillfrågade länder, liksom leveranserna av läkemedel.

Veterinärerna känner dock att de i stor utsträckning saknar stöd …

  • Veterinärerna känner inte att de får något stöd från myndigheterna, sin yrkeskår eller sina kollegor. Stödet från tillverkarna är också det till viss del otillfredsställande, eftersom veterinärerna fortfarande förväntar sig att få regelbundna uppdateringar om lager och framför allt flexibilitet i fråga om betalningar. Tyvärr upplever många veterinärer en hård ekonomisk press.
  • På många sätt är även kunderna en börda för veterinärerna, och vissa av dem menar att kunderna bara ökar den redan hårda arbetspressen under så här tuffa omständigheter med begränsade resurser.

Vi tackar alla veterinärer som har medverkat och delat med sig av sina personliga erfarenheter under krisen.

Ladda ned hela rapporten HÄR.

CONTACT US

If you have any inquiries, or want to join us, please send us a message using this form. Thank you.

Sending

©2022 Vetspanel.comVetspanel | CM Research |

Log in with your credentials

Forgot your details?