har vi utført en løpende undersøkelse i Europa, USA, Canada og Australia av hvordan COVID-19 har påvirket veterinærer og virksomheten deres.

Det er en følelse av optimisme i veterinærbransjen …

  • Veterinærene er mindre bekymret enn før: Vi ser nå at veterinærer i de fleste land bekymrer seg mindre på det jobbrelaterte og personlige plan enn de gjorde i mars. Unntaket er imidlertid USA, der det har blitt rapportert om et økende antall smittede og døde siden begynnelsen av april.
  • Veterinærene ser en forbedring i antall kunder og leveringer: De nyeste dataene våre tyder på at det verste kan være over. I alle land som omfattes av undersøkelsen, er det stadig flere veterinærer som rapporterer om en økning i antall kunder og leveringer av farmasøytiske produkter.

Veterinærene føler imidlertid fremdeles at de mangler støtte …

  • De føler at de mangler støtte fra myndighetene, veterinærbransjen som helhet eller kollegaene. Støtten fra leverandørene er fremdeles ikke helt tilfredsstillende, og det er først og fremst uregelmessige leveringer og mangel på fleksibilitet ved betaling som er problemet. Dessverre er den økonomiske situasjonen fremdeles vanskelig for mange veterinærer.
  • Enkelte veterinærer føler også at kundene bidrar til problemene på ulike måter, blant annet ved økt press om å jobbe med begrensede ressurser under vanskelige forhold.

Vi vil gjerne takke alle veterinærene som deltok og delte sine personlige erfaringer under denne krisen.

Last ned hele rapporten HER.

CONTACT US

If you have any inquiries, or want to join us, please send us a message using this form. Thank you.

Sending

©2022 Vetspanel.comVetspanel | CM Research |

Log in with your credentials

Forgot your details?